İşçi-komünizm Birlik Partisi Bildirgesi  1 mayıs
Yaşasın devrim işçilerin  bayrağıyla


Bu dünyaya bakın : Bu bir utanç! 21 yüzyılın sonundayız , kapitalizmin küreselleşme ve yüksekliktedir, işçi kitleleri ve emekçi insanların sefalet ve sıkıntı içindeler ve en kötü koşullarda yaşıyorlar . İnsanlığın büyük çoğunluğu iyi bir yaşam için temel gıda sağlık ev iş bu dünyanın milyonlarca aç insanın maş kalası olmuş ve yaşam milyonlarca insanın kabusu dur .
1 milyardan fazla insan açtır . günlük 16 000 çocuk hastalıktan dolayı ailelerinin kucağını can veriyor har gün 6000 işçi iş kazası sonucunda hayatını kaybediyor ve yaklaşık 30 bin insanın tedavi edilebilecek hastalıkların nendi ile can veriyor . Bu kapitalizmin karnesinin sadece bir bölümü dür , Bu sistem işçilerin sömürülmeye dayanan, emek gücünün metalaşmasını , üretim araçlarının özel mülkiyetini ve dağıtımıdır. kapitalizm altında, milyonlarca insan için hayatta kalmak ve sadece bu işlem sermaye için kar yaratan emek gücünü satmak edebiliyor ve yaşamak için kendi emek gücünü satmak zorundadır .
iş yaşamak için emek satmaktan son bulmuyor zira milyonlarca insan, yaşlı ; genç ve  çocuğun yaşamı ve hayatı zalim serbest piyasanın insafına ve kapitalist rekabet kurallarını bırakmışlar . har gün daha az Sosyal yardımları ve toplumsal refah azalıyor ve her gün insanlar daha fazla yoksullaşıyor İnsanlık batıl,dini cehalet, kadın düşmanlığı , erkek egemenliği milliyetçilik ve faşizmin kanlı elleri esir olmuştur Fuhuş ve uyuşturucu bağımlılığı ;sefalet çok yaygın Ve bu sefaletin kapitalist krizin herhangi bir yeni çevrimi ile daha fazla yoğunlaşıyor . Londra'dan, Paris, New York dan Tahrana Pekin ve Moskova da kapitalizm insanlık için korkunç bir gelecek sunuyor .
Bu sıkıntı, sefalet ve korkunç koşullara insanlığın çaresizliği değil dır bu kapitalizm tarafından oluşturuluyor  ve onun mah solu dur . bu dünyada Kapitalizm dünyasında hayatta bulunan bütün servet ve tüm kaynakların, üretimleri  yaratan işçiler, en mahrum varlıklar neden olmaktadır. Bu sistemde, ekonomik faaliyetlerin motive amacı insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve insanlığın refahı ve memnuniyeti değil,tam aksine daha fazla sermayenin karlılığını memnuniyeti dur .
Bu duruma bir son vermek gerekir. Bu dünya tüm kanunları ile beraber devirmek gerekiyor . Bu görevin-işçi-komünizm. Ve işçi komünist devrimin amacıdır. komünist devrimin özü, tüm toplumun ortak mülkiyeti haline üretim araçlarının özel mülkiyeti ve dönüşüm kaldırılması olduğunu. Komünist devrimin toplumun sınıf bölünmüşlüğüne son veriyor ve ücret-emek sistemini ortadan kaldırmaktadır .
Böylece, market, meta üretimi ve para yok. kapitalist sistemin kalıntıları ve tüm içsel çelişkileri ve sorunları üzerine bir sistem ki, herkes, bir insan olmanın erdem ve insan topluma eşit olarak tüm yaşam kaynaklarını ve ürünlerin hakkına sahip olacak doğuyor inşa edilmelidir kolektif bir çaba herkes yeteneğine kadar herkes kendi ihtiyacına göre . bu komünist toplumun temel bir ilkesi dur. Komünist toplumun küresel bir toplumdur. Ulusal sınırlar ve bölünmeler kaybolur ve evrensel bir insan kimliği yol vermesi dur . Komünist toplumda ; din . batıl inançlar. ideoloji . eski ahlakiyat ve sünen insanlığı boğulmuyor ve insanlığın endişesi özgür dur .
İşçiler !
1 Mayıs dayanışma ve birlik günüdür. Bu kapitalist sistemin protesto günüdür.1 Mayıs insanlığın büyük umutlarının (eşit ve özgür bir dünya) bayrağı yükseltilmesinin günüdür. Saflarımızı ayrılmalıyız ve kızıl bayraklarımızla meydanlara dökülmeliyiz ; kızıl bayraklarımız meydanlarda görünmelidir. Demeli iz ki bu yaşam insanlığa layık değildir ; demli iz ki iyi bir dünya mümkün dur. yüksek ve net söylemeli iz ki eğer bu dünya bizim ellerimiz olursa , mevcut teknolojik, bilimsel ve üretken yeteneklere sahip olsaydı, biz herkes için daha iyi bir dünya organize edebiliriz söylemeli iz ki eğer bu dünya Bizim ellimiz olursa yoksulluk ve yoksul dan, yoksunluk ve sefalet dan bir eser kalmayacak İşçi devrimi bu daha iyi bir dünya için bir anahtardır .

Hadi meydanlara bu sefalete son vermeli iz ; işçi devrimi tek yol dur


Kahrolsun sermaye  
Yaşasın Sosyalizm
İşçi-komünizmi Birlik Partisi
24 Nisan 2010

 

FARSI - ENGILISH- SWEDISH