در کنگره منصور حکمت شرکت کنید !

نزدیک به هشت سال از درگذشت نابهنگام منصور حکمت میگذرد. هشت سال است که جنبش کمونیسم کارگری متفکر بزرگ مارکسیست و تئوریسین و سازمانده برجسته خود را از دست داده است. زمانی که چشم از این جهان فروبست گویی طبقه کارگر و بشریت متمدن گوشه ای از روشنایی و تیزبینی و چراغ راهنمایی خود را از دست داده است.

جای خالی اش پر نشدنی است. اما گنجینه سیاسی و نظری اش راهنمای ما برای پیروزی کمونیسم و آزادیخواهی در جامعه است.
 
منصور حکمت فقط به ما تعلق ندارد. به طبقه کارگر جهانی تعلق دارد. به آزادیخواهی و تلاش برای آزادی و رهایی جامعه تعلق دارد. به تمامی کسانی متعلق است که تلاش اش٬ سیاستهایش٬ نظراتش٬ زندگی و افق سیاسی و توقع آنها را دگرگون کرده است.
 
کنگره دوم منصور حکمت در چهارم ژوئیه توسط "بنیاد منصور حکمت" در لندن برگزار میشود. کنگره را به مکانی بزرگ و شایسته برای گرامیداشت یاد و دست آوردهای این متفکر بزرگ تبدیل کنیم. از تمامی علاقمندان و دوستداران منصور حکمت انتظار میرود که سهم خود را در برگزاری موفق این کنگره ایفا کنند.

این کنگره در لندن برگزار میشود٬ اما همزمان در هر گوشه ای از این دنیا که هستیم میتوانیم یادش را گرامی بداریم. از مراکز کار و زندگی گرفته تا دانشگاهها و خیابانها. هر کجا که هستیم٬ به هر شکلی که میتوانیم .

به نوبه خود از همه شما عزیزان دعوت میکنم تا در کنگره منصور حکمت شرکت کنید.


 
علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری