چند گزارش کارگرى از سنندج

اعلام ورشکستگى ٧ کارخانه در
شهرک صنعتى شماره يک سنندج

در شهرک صنعتى شماره يک سنندج طى دو هفته گذشته اين کارخانه جات اعلام ورشکستگى کرده و همه کارگران خود را اخراج يا به بيمه بيکارى فرستاده اند. ١- ماکارونى خاوين٬ ٢- کارخانه لواشک چيا٬ ٣- کارخانه کيک کامگار٬ ۴- کارخانه قند هورام٬ ۵- شرکت گلاب قند٬ ۶- شرکت قند دلارا کردستان٬ ٧- شرکت شکلات سازى ميديا.

اين کارخانه ها هر کدام داراى ١٠ الى ٣٠ نفر کارگر و پرسنل هستند که تعدادى از آنها رسمى و سابقه کار ۴ الى ١٢ سال دارند و تعدادى هم با قراردادهاى سفيد امضا کار ميکنند. کارفرماها کارگران رسمى را بعد اخراج به بيمه بيکارى معرفى کردند و کارگران با قرارداد سفيد امضا٬ اخراج بدون هيچ پوششى نصيب شان شده است. کارفرماها مدعى هستند که مشترى براى فروش محصولاتشان ندارند. اما نگاهى دقيق تر به وضعيت اين کارخانه ها٬ از جمله ماکارونى خاوين٬ نشان ميدهد که اين ادعاى کارفرماها واقعى نيست و اتفاقا محصولات را خوب هم ميفروشند. ظاهرا اين کارفرماها منتظرند بدنبال اجراى سياست "هدفمند کردن يارانه ها" و اينکه قرار است به بخشهاى صنعتى از قبل حذف يارانه ها پولهائى داده شود٬ اينها فکر کردند اگر تعطيل کنند و تاکتيک ورشکستگى را درپيش بگيرند٬ ميتوانند در سال جديد وامهاى کلان با بهره پائين از دولت بگيرند. خود کارفرماها رسما به کارگران گفتند که اگر دولت وام بالا به ما داد حتما کارخانه را راه اندازى ميکنيم٬ اگر هم ندادند درش را تخته ميکنيم.

سد مخزن استراتوس
شرکت سد مخزن استراتوس که در روستاى بنير بين سنندج – مريوان واقع است٬ داراى ١٢٠٠ نفر کارگر و پرسنل است. اين شرکت حدود سه سال است که مشغول ساختن اين سد است. حدود ٢ ماه پيش تعداد ٢٠٠ نفر از کارگران اين سد را٬ که عمدتا کارگران و يا پرسنل شرکت از جمله تکنيسين بودند٬ اخراج کردند. اين ٢٠٠ نفر داراى قرارداد يکساله بودند و بعد از تسويه حساب اخراج شدند. بهانه اخراج اينبوده که در فصل زمستان ادامه کارى ممکن نيست. اما بنظر ميرسد که بالا کشيدن پولهاى مربوط به پروژه ها و معضلات ناشى از آن آوارش برسر کارگران ريخته و منجر به اخراج ٢٠٠ نفر شده است. 

آتليه ارتوپد
کارخانه آتليه ارتوپد مدت يکماه است که بطور کلى تعطيل شده است. *

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۶ اسفند ١٣٨٨ – ١٧ مارس ٢٠١٠