پيام تبريک به مناسبت سال نو
کارگران٬ مردم آزادیخواه

از جانب رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری فرارسیدن سال نو را به همه شما از صمیم قلب تبریک میگویم.
سال که در حال به پایان رسیدن است٬ سالی سرشار از لحظات پر شور و امید و هیجان بود. سال بیداری و بپاخواستن و اعتراض همگانی در ابعاد میلیونی بود. سال در هم شکستن تابوها و سمبل های ارتجاع اسلامی بود. سال خیزش عظیم نسل جوان جامعه برای تعیین تکلیف نهایی با حکومت اسلامی و برچیدن بساط فقر و فلاکت و نابرابری و مذهب و استبداد بود. سال تثبیت نقش و جایگاه ویژه آزادی زن در انقلاب آتی ایران بود. سال مرگ بر خامنه ای و پاره کردن تصاویر احمدی نژاد و خامنه ای و خمینی و آتش زدن قرآن بود. سال اعتراضات شبانه در مقابل قلب دستگاه خون و جنایت اسلامی٬ در مقابل زندان اوین٬ بود. سال وحشت و هراس و تقلاهای مذبوحانه رژیم اسلامی برای فرار از سرنگونی محتومش بود. جنبشی که اکنون در جامعه جاری است میرود که به این کابوس سی ساله اسلامی پایان دهد.
اعتراضات سال گذشته این سئوال اساسی را با تمام قوا در مقابل جامعه قرار داده است: سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی در گرو چیست؟ پاسخ به این سئوال کلید پیشروی اعتراضات کنونی جامعه و تعیین تکلیف نهایی با رژیم اسلامی است. برای پیروزی بر جمهوری اسلامی باید در محیط کار و محلات متشکل شد. باید متحزب شد. کلید پیشروی در راه اندازی تشکل های توده ای کارگری٬ برپایی مجامع عمومی کارگری و شوراهای کارگری است. جوانان باید شوراهای سرخ خود را برپا کنند. و مهمتر مردم باید انتخاب کنند. باید راه تعیین تکلیف نهایی با رژیم را انتخاب کرد. پایان دادن به فقر و فلاکت٬ در هم شکستن ماشین حکومت مذهبی٬ نابودی نابرابری زن و مرد و زن ستیزی ٬ در هم کوبیدن آپارتاید جنسی٬ پایان دادن به شکاف طبقاتی و استثمار در گرو انتخاب جنبشی در راس اعتراضات کنونی است که هدفش "آزادی٬ برابری٬ رفاه" و سعادت همگان است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری پرچمدار این تلاش است. 
با اين اميد که سال ١٣۸۹ سال پايان کابوس رژيم اسلامى باشد. با اين اميد که دوشادوش يکديگر ارتجاع اسلامى و سرمايه دارى در ايران را به زير بکشيم. با اين اميد که نوروز بعد برقرارى يک جامعه آزاد و برابر و مرفه را در ايران جشن بگيريم.

براى همه شما سالى پر از شادى، سلامتى و سعادت و خوشبختی آرزو ميکنم.

علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۷ اسفند ١۳۸۸