ما به جمهوری اسلامی و نمایندگان فرهنگی اش
اجازه جولان دادن در خارج کشور را نمیدهیم !
فخری جواهری

در اول فوریه ما فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری و جمعی از آزادیخواهان و برابری طلبان و چپها برای اعتراض به برپایی کلاسهای بهروز افخمی در تورنتو با فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی و خواست محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم در ایران به مقابله با حضور نمایندگان و فرستادگان رژیم آدمکشان اسلامی در تورنتو شدیم. ما اجازه ندادیم که این ایادی رژیم به هدفش دست یابد .

بهروز افخمی یکی از مبلغان فرهنگی و سیاسی رژیم اسلامی است. در دوره ای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. در تصویب و تایید قوانین ضد انسانی و ظالمانه علیه مردم نقش داشته است. کسی است که از زندگی خمینی جنایتکار فیلم ساخته و تلاش کرده است که این سرکرده آدمکشان اسلامی را٬ رهبر تروریسم اسلامی را٬ با کلماتی مانند "فرزند صبح" به مردم حقنه کند .

رسالت هنری بهروز افخمی در این فیلم اخیرش تطهیر چهره کریه و ضد انسانی خمینی است. واقعا مضحک است در شرایطی که مردم عکسهای خمینی و خامنه ای و قرآن را در اعتراضاتشان آتش میزنند٬ این فرستاده جهل و خرافه اسلامی میخواهد خمینی "نازنین" اش را به خورد مردم دهد. در شرایطی که مردم در حال زیر پا له کردن تمام سنت و تاریخ و رسالت خمینی هستند٬ افخمی میکوشد این سمبل جنایت را دو باره علم کند. واقعیت این است که بهروز افخمی دیر به میدان آمده است. به بد صحنه ای هم پا گذاشته است. مردم در پروسه سرنگونی رژیم اسلامی و بزیر کشدین سمبلهایش هستند. افخمی و هیچ کدام از نمایندگان رژیم نمیتوانند سدی در مقابل این مبارزات تاریخساز مردم آزادیخواه در ایران باشند .

ما فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری در کانادا اعلام میکنیم که اجازه فعالیت فرهنگی به سود ماشین آدمکشی رژیم اسلامی نخواهیم داد. این رژیم صد و بیست هزار اعدام است. ما دوشادوش مردم ایران این رژیم جنایتکار کثیف مذهبی و ضد زن و ضد کارگر را سرنگون خواهیم کرد. آن روز دور نیست .
ما اعلام میکنیم که تک تک سران رژیم و تمامی عاملین این رژیم را محاکمه خواهیم کرد. من بعنوان یک شاکی خصوصی جمهوری اسلامی که به همراه دختر ۲۲ ماهه ام مدتها را در سلول انفرادی رژیم زندانی و اسیر بوده ام٬ بعنوان خواهر کسی که بهترین سالهای جوانیش را در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه شده است٬ بعنوان کسی که هزاران تن از شریفترین رفقایم را در این سالها از دست داده ام٬ در این دادگاهها به عنوان یک شاکی خصوصی شرکت خواهم کرد و گوشه ای از تاریخ سیاه و جنایت رژیم را برای همگان برملا خواهم کرد . *