طرح اخراج گسترده
کارگران سیکو پارس خودرو!

بنا به خبر دريافتى٬ با فرا رسیدن پایان سال و در راستای سیاستهای سود جویانه سرمایه داران و حکومت اوباش اسلامیشان٬ از هم اکنون زنگ خطر اخراج و بیکاری 600 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری سیکو (ناظر و مجری) استخر رنگ پارس خودرو به صدا درآمده است.

اکثریت این کارگران دارای قراردادهای 89 روزه با شرکت پیمانکاری سیکو میباشند و آخرين قراردادهایشان در پانزدهم بهمن ماه گذشته به پایان رسیده است. بنا به دستور میرزایی مدیر سیکو و چهره منفور ضد کارگری در پارس خودرو تا امروز به بهانه های واهی و دروغ هیچ قراردادی با کارگران تمدید نشده است. يعنى از کارگران بدون هيچ قراردادى کار ميکشند و در این روزهای پایانی سال برای کارشکنی در پرداخت عیدی و سنوات و برخی مزایای ناچیز و بالا کشیدن دستمزدهایشان٬ میرزایی به صراحت به کارگران گفته است ما حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت سال آینده در خدمتتان هستیم. خودتان را برای شرایط جدید یعنی اخراج از کار و بیکاری آماده کنید.

کارگرانی که تمامی یکسال گذشته را از صبح تا پاسی از شب و حتی ایام تعطیل را تحت شرایط پر فشار، خطرناک و فرساینده استثمار وحشیانه محیط کار طی نموده اند٬ حالا با خستگی و بیماری و جیبهای خالی٬ و صرفا بخاطر سودجویی مشتی سرمایه دار انگل باید با کابوس اخراج و بیکاری و فقر و محرومیت بیشتر به استقبال سال جدید بروند. این عیدی هر ساله سرمایه داران و حکومتشان به کارگران شرافتمند و خانواده هاى محرومشان در این دنیای وارونه است.

شرکت پیمانکاری سیکو با بیش از 600 کارگر قراردادی با قراردادهای 89 روزه، یکطرفه و سفید امضا و پایه دستمزد 264 هزار تومانی٬ ناظر و مجری استخر رنگ پارس خودرو واقع در کیلومتر 10 جاده قدیم کرج میباشد. ساعت کار کارگران از 7 صبح تا 3 عصر و اضافه کاری اجباری به روش بردگی مطلق تا پاسی از شب و در ایام تعطیل بنا به صلاحدید کارفرما برقرار است. اکثریت کارگران به دلیل شرایط نامناسب و غیر ایمن کار و استنشاق بوی انواع مواد شیمیایی و رنگ به بیماریهای مزمن و لاعلاج تنفسی از قبیل آسم و تنگی نفس و حساسیت مبتلا شده اند بی آنکه پولی و مجالی برای درمان و استراحت داشته با شند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٩ اسفند ١٣٨٨ – ١٠ مارس ٢٠١٠