كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران 

۱۷ فوریه ۲٠۱٠  
 
نامه سرگشاده به رئیس سازمان ملل، بن كی مون
كمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
 گروه مدیریت عالی
۴۷ كشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل

خانمها و آقایان
كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی تاكید میكند كه تجاوز به حقوق بشر در ایران تاریخش به قبل از انتخاب اخیر احمدی نژاد برمیگردد. گزارشی كه توسط انگلیس، فرانسه و امریكا در تاریخ ۱۵ فوریه ارائه شده، با این تاكید كه حقوق بشر در ایران پس از انتخابات زیر پا گذاشته میشود، كاملا گمراه كننده است. این رژیم از زمان روی كار آمدن با تبدیل قوانین اسلامی بعنوان قوانین دولتی مردم ایران را مورد خشونت قرار داده و حقوقشان را زیر پا گذاشته است. زنان بخاطر زیر پا گذاشتن استاندارهای اسلامی مورد آزار و خشونت قرار گرفتند و میگیرند. استاندارد و قوانینی كه شدیدا ضد انسانی، ضد زن  و ضد مدرنیست هستند. قوانینی بربری كه متعلق به 1400 سال پیش اند. مردم حقیقت جو دنیا وقتی از اوضاع ایران صحبت میكنیم متعجب اند از این كه  آیا ما در مورد ایران قرن بیست یكم بحث میكنیم.
 تبعیض علیه زنان و سركوب زنان در اشكال بسیار ددمنشانه و غیر قابل تحملی اعمال شده است. حقوق ابتدائی زنان شدیدا زیر قوانین اسلامی مورد تهاجم قرار گرفته است. تحقير زنان، ممنوعیت شركت زنان در ورزش و ایجاد محدودیت در اشتغال و تحصیل آنان، جداسازی زنان از مردان در اماكن عمومی از جمله در وسایل نقلیه عمومی و مدارس، سنگسار زنان بخاطر رابطه جنسی خارج از ازدواج، اسید پاشی به صورت زنان بخاطر آرایش، دستگیری و تجاوز جنسی به زنان دربند، رفتار روتین این رژیم در قبال زنان در طول همه این سالها بوده است.

دستگیریهای وسیع مردم  از جمله دستگیری مادران جوان با كودكان بعضا كمتر از یك سال، شكنجه آنان در مقابل كودكانشان برای دست یابی به اطلاعات، در بند كردن مادر و كودك در زندان انفرادی در حال خونریزی و با استخوانهای شكسته، برای روزهای متوالی، گاها شكنجه خود كودك در مقابل چشمان مادر توسط این رژیم را تنها میتوان با رفتا رژیم نازی دوران جنگ جهانی دوم مقایسه كرد.

بر خلاف توصیه فرانسه، انگلیس و امریكا لزومی به فرستادن تیمی از جانب سازمان ملل به ایران جهت بررسی مسئله تجاوز به حقوق بشر توسط حكومت ایران نیست. پرونده های بخش اعظم سه میلیون ایرانی فراری و پناهنده كه حكایت از شكنجه و آزار آنان  و از كشتار عزیزانشان میكند، نزد كمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل است. این سازمان به اطلاعات وسیعی از جمله لیست اعدامیها، تاریخ تولد آنان، عكس جنازهای آنان كه توسط خانواده و یا سازمانهایی كه آنان عضوشان بوده اند ارائه شده بود، دسترسی داشته است. این سازمان بطور قطع مداوما از طریق گزارشها، تصویرها، نامه ها و حتی از طریق وب لاگها و یوتیوبها از آن چه كه در ایران به مردم میگذرد، مطلع است. به علاوه گزارشهای امنستی بین الملل كه حكایت از نقض حقوق بشر در ایران بطور مداوم دارد در دسترس عموم است.

 بزودی مردم ایران به همراه مردم عدالت خواه جهان سران رژیم اسلامی را به خاطر جنایت علیه بشریت  مورد محاكمه و بازخواست قرار خواهند داد. تا آن زمان كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی محق است كه از بن كی مون رئیس سازمان ملل، كمسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گروه مدیریت عالی این سازمان بخواهد كه قطعنامه ای جهت بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی صادر كند. این حداقلی است كه جامعه بشریت از این سازمان میخواهد.

در اینجا میخواهم برای كامل كردن پرونده جنایتهای جمهوری اسلامی  به ستمی كه بر كودكان زیر حاكمیت این رژیم میرود بطور ویژه تكیه كنم.

در جمهوری اسلامی هیچ قانون و یا قواعدی یافت نمیشود كه از منفعت كودك بطور مشخص حمایت كند. كنوانسیون حقوق كودك سازمان ملل هیچ وقت توسط این رژیم مورد اجرا قرار نگرفته است. جداسازی كودكان پسر و دختر از سنین بسیار پایین صورت میگیرد. حجاب اسلامی از سنین ۵ سالگی بر كودكان دختر تحمیل میشود. در مدارس ابتدایی بر اساس قوانین اسلامی به كودكان دختر می آموزند كه چگونه مطیع باشند  و به كودكان پسر می آموزند كه چگونه نسبت به كودكان دختر و زنان بطور كلی خشن و  آزارگر باشند.

از این گذشته احاطه  قوانین اسلامی بر زندگی كودكان  مانع شركت كودكان دختر و پسر در فعالیتهای اجتماعی و تفریحی میگردد. ازدواج اجباری و  به ازدواج درآوردن كودكان دختر مجاز است. شوهر میتواند حتی هم سن پدربزرگ عروس باشد. این رژیم مبلغ و سازمانده تجارت سكس و بردگی جنسی دارد. دولت ازدواج موقت (صیغه) را كه ممكن است برای یك ساعت تا چند سال تداوم داشته باشد، مجاز دانسته است و بدین طریق دختران خردسال  بعنوان تن فروش معامله میشوند. در قرن بیست و یكم ازدواج كودكان خردسال به مثابه سرقت كودك و تجاز جنسی به آنان جرم جنائی محسوب شده و قابل پیگرد است در حالی كه در جمهوری اسلامی ازدواج كودكان دختر مجاز و به رسمیت شناخته میشود. كودكان در این رژیم دستگیر، شكنجه و تجاوز جنسی میشوند و یا شاهد شكنجه و تجاوز عزیزان خود توسط مقامات رسمی زندان میگردند. در این رژیم دختران باكره قبل از اعدام مورد تجاوز قرار میگیرند.

كار كودكان در ایران مجاز  است.  و این در حالی است كه كودكان زیر شرایط  غیر قابل تحملی مشغل بكار هستند و تعداد كودكانی كه سلامتی شان را در این شرایط از دست داده اند كم نیستند. بر اساس  آمار دولتی بیش از ۵ میلیون كودك در ایران از تحصیل محرومند و در خیابانها زندگی میكنند.

 مواردی كه از جنایات جمهور اسلامی علیه كودكان برشمردیم و بدبختی كه این رژیم برای كودكان افریده این حق را به كمپین ما میدهد كه در مقابل رئیس سازمان ملل، اقای بن كی مون و كمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل این مطالبه را قرار دهیدم كه قطعنامه ای مبنی بر بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی و منجمد كردن دارایهای سران رژیم در بانكهای بین المللی را صادر كند.

این خواست اخیر به این خاطر طرح میشود كه شواهد و مدارك زیادی حاكی از این است كه سران رژیم از طریق كلاهبرداری و سرقت، پولهای هنگفتی را از مردم ایران بالا كشیده اند. امروز مشخص شده است كه این اشخاص كه همگی در جنایت علیه مردم شركت داشتند و دارند، این پولها را در بانكها كشورهای غربی واریز كرده اند.
در این نامه كمپین فقط بطور موجز به تجاوزات و جرایمی كه رژیم اسلامی بر علیه كودكان و زنان روا داشته پرداخته است. بر این باید پرونده سنگین تجاوزات آشكار به حقوق كارگران، مردم كردستان و مردم با مذاهب دیگر را هم افزود.

ما معتقدیم كه سازمان ملل و رئیس آن بن كی مون و كمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای جلوگیری از جنایات بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم ایران باید سریعا اقدام كند.  از این رو ما انتظار داریم كه سازمان ملل بخاطر دلایل زیر قطعنامه ای جهت بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی صادر كند:

*جنایت علیه مردم ایران
*اعدام بیش از ۱٠٠٠٠٠ زندانی سیاسی و ترور مخالفین سیاسی در خارج از ایران
*سركوب و اعدام همجنسگرایان
*سنگسار زنان و مردان بخاطر رابظه جنسی خارج از ازدواج
*تحمیل آپارتاید جنسی
*سركوب سیستماتیك زنان
*تحمیل فقر و فلاك شدید به كل جامعه
*تحمیل حجاب اجباری
*ترغیب و سازمان دادن تجارت سكس
*قانویت بخشیدن به كار كودكان
*قانونیت بخشیدن به ازدواج موقت (صیغه)
*جنایت علیه مردم كردستان
*سركوب مردمی كه به مذاهب دیگر اعتقاد دارند، بهائیان، یهودیان و مسیحیان

با تشكر
هما ارجمند
مسئول كمپین بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی