كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران

تظاهرات بر علیه حضور مشاور فرهنگی سفارتخانه رژیم اسلامی!
تورنتو_ كانادا ۱۴ فوریه ۲٠۱٠

با فراخوان "كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی" به مسئولیت هما ارجمند، در تاریخ ۱۴ فوریه تظاهرات قدرتمندی علیه حضور مشاور فرهنگی سفارتخانه رژیم اسلامی در مقابل "جامعه اسلامی منطقه نورت یورك" در ریچموند هیل برگزار شد. دهها فعال اپوزیسیون جمهوری اسلامی زیر برف و سرمای شدید ساعت ۶ عصر در مقابل "جامعه اسلامی منطقه نورت یورك" كه در منطقه ای خارج از شهر واقع شده است گرد آمدند و با شعارهای كوبنده علیه رژیم اسلامی انزجار و خشم خود را نسبت به جمهوری سركوب و جنایت و این تشكل جیره خوار ارتجاع اسلامی نشان دادند.
"جامعه اسلامی منقطه نورت یورك" با برگزاری كنفرانسی تحت نام "جنگ رسانه ها علیه اسلام" و با دعوت حمید محمدی، مشاور فرهنگی رژیم در سفارت جمهوری اسلامی در اوتاوا و به اضافه چند "محقق" و "فعال ضد جنگ" و فعال حماس در تلاش بود در شرایطی كه حركت گسترده ای جهت ایزوله كردن رژیم اسلامی به مناسب ۲۲ بهمن در سطح دنیا و در خود تورنتو در جریان بود، كوشش داشت كه برای اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی آبروی نداشته را حفظ و یا بازخرید كند. اما افشاگری این حركت و فراخوان تظاهرات علیه این كنفرانس كه از چند روز قبل جریان داشت و وسیعا پخش و بدست شبكه ای از رسانه های كانادائی و ایرانی رسیده بود، عملا  این سازمان ارتجاعی و رژیم اسلامی را هر چه بیشتر منفور و بی آبرو ساخت. بخصوص تظاهرات قدرتمند و كوبنده گروهها و سازمانها اپوزسیون در روز كنفرانس به این جماعت نشان داد كه مردم جان به لب رسیده حضور عوامل رژیم را در هیچ جا و تحت هیچ عنوانی تحمل نخواهند كرد و حامیان این رژیم هم از زیر ضربات اعتراضات و افشاگریهای آزادیخواهان در امان نخواهند ماند.
در این روز همچنین تظاهرات كنندگان خشمگین عزم بر این داشتند كه در سالن كنفرانس حضور بهم رسانند و ضمن افشاگری از برگزار كنندگان برنامه، مانع سخنرانی عامل سفارتی رژیم گردند ولی بخاطر حضور وسیع پلیس و ممانعت آنان، این تصمیم به اجرا درنیامد.

 

 

كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی
۱۶ فوریه ۲٠۱٠
www.closedowniranianembassies.com
homawpi@closedowniranianembassies.com