پخش اطلاعیه حزب در منطقه ایران خودرو

بنا به خبر دريافتى٬ روز سه شنبه 20/11/88 منطقه کارگری ایران خودرو تحت پوشش یکی از تیمهای تبلیغاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری قرار گرفت.

در این اقدام تبلیغی رفقا موفق شدند صدها نسخه از اطلاعیه های حزب را تحت عنوان "در سالروز 22 بهمن؛ نابود باد حکومت اسلامی٬ زنده باد جمهوری سوسیالیستی" و همچنین قطعنامه حزب با عنوان "زند ه باد شوراها٬ ارگانهای اعمال اراده توده ای را همه جا برپا کنید" را در چهار راه ایران خودرو، خیابان و درب اصلی ایران خودرو، درب شرکت شکوفه موتور گیلان٬ و تعمیرگاه مرکزی شماره 5 ایران خودرو را به دست کارگران برسانند.

این اقدام تبلیغی رفقا با استقبال پرشور کارگران روبرو شد. اين تلاشها در شرایطی است که از چندین روز پیش حکومت جانیان اسلامی با گسترش فضای پلیسی و استقرار ایستگاههای متعدد ایست و بازرسی٬ حکومت نظامی اعلام نشده ای را در سطح شهر تهران به اجرا در آورده است.

حزب ابتکار انقلابى همرزمان کمونيست را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد.

 
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگرى
٢١ بهمن ۱۳۸۸ - ١٠ فوریه ۲۰۱۰