فراخوان به اکسیون 22 بهمن،

 

مردم آزادیخواه و برابری طلب،
اکنون در آستانه قیام 22 بهمن 57 قرار داریم. تحولات سیاسی در جامعه ایران شتاب خیره کننده ای پیدا کرده است. تجمع هزاران نفره روزهای گذشته در مقابل زندان اوین، یکبار دیگر پیشروی مبارزات آزادیخواهانه مردم و عقب نشینی اوباش جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. معترضین و تجمع کنندگان در مقابل دژِ اوین با سردادن شعارِ نه به اعدام، نه به زندانی سیاسی، صحنه های پر شکوه قیام سال 57 را در یادها زنده میکنند. باید این پیام را به گوش مردم جهان رساند. باید حمایت مردم آزادیخواه و برابری طلب جهان را جلب کرد.
 سازمان آزادی زن شما مردم آزادیخواه و برابری طلب مقیم گوتنبرگ را فرا می خواند تا در دفاع از مبارزات مردم ایران برای دستیابی به  آزادی و برابری و رفاه همصدا شوید.


- رد اعتبارنامه رژيم اسلامى بعنوان دولت ايران و اخراج مقاماتش از همه نهادهاى بين‌المللى؛
- مسدود کردن حسابهای سران رژیم اسلامی در بانکها و نهادهای بین الملل،
- بستن سفارتخانه های رژیم در سراسر جهان،
- محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران.
 با حضور فعال خود در آکسیون روز 11 فوریه از مبارزات حق طلبانه مردم ایران دفاع کنیم.

گوتنبرگ سوئد: برونز پارکن - زمان: ساعت 16 تا 18

زنده باد آزادی زنده باد برابری
مرگ بر رژیم آپاتاید جنسی
سازمان آزادی زن
مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران
4 فوریه 2010