پخش اطلاعيه حزب بمناسبت ٢٢ بهمن در تهران

بنا به خبر دريافتى٬ روز سه شنبه ١٣ بهمن٬ یک تیم تبليغاتى از رفقای حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در تهران اقدام به توزیع بیانیه حزب در سالروز ٢٢ بهمن با عنوان؛ "نابود باد حکومت اسلامی٬ زنده باد جمهوری سوسیالیستی" کردند.

مناطقی از جمله کوچه های شرقی خیابان کارگر شمالی٬ امیر آباد٬ کوچه های شمالی  و جنوبی خیابان فاطمی خصوصا اطراف وزارت کشور٬ بلوار کشاورز خصوصا وزارت کشاورزی٬ خیابان فلسطین منتهی به دانشگاه تهران٬ و نواحی ای از خیابانهای اطراف میدان انقلاب تحت پوشش تيم تبليغاتى حزب قرار گرفت.

تيم تبليغاتى حزب در گزارش خود تاکيد کرده است که ديگر رفقاى حزبى و فعالين سياسى از پخش و توزيع در نقاطی که دوربین های امنیتی رژیم سرکوبگر اسلامی نصب گردیده اند٬ که این نقاط عمدتا خیابانها و مقابل بانکها و چهار راهها میباشند٬ خوددارى و يا احتياط لازم را بعمل بياورند.

حزب ابتکار انقلابى همرزمان کمونيست را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد. 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگرى

١۴ بهمن ۱۳۸۸ - ٣ فوریه ۲۰۱۰