ایران خودرو٬ مهر کام پا رس
طرح اخراج گسترده کارگران!

بنا به اخبار دريافتى٬ طی روزهای گذشته از جانب کیانمهر مدیر شرکت مهر کام پارس که از مزدوران حکومت اسلامی سرمایه داران در ایران خودرو است٬ خبر اخراج گسترده کارگران عنوان شده است. کیانمهر در حالی که به بازدید خط تولید سپر سازی آمده بود با خشم و عصبانیت نسبت به افزایش ضایعات این قسمت به مدیر تولید این بخش حمله ور شده و با گستاخی کارگران را تهدید به اخراج نمود. این پادوی منفور سرمایه داران گفته است ما مشکلات مالی زیادی داریم٬ این تعداد کارگر بیکاره قابل تحمل نیستند!؟ و برای برداشتن فشارهای مالی از روی شرکت طبق برآوردهایی که انجام داده ایم٬ در پایان سال حداقل باید 1000 نفر از کارگران را اخراج نماییم.

علا وه براین مبا لغ حق آکورد خرداد، تیر و مرداد ماه کارگران که ماهیانه حدود 60 هزار تومان است  بعلت کارشکنی کیانفر تاکنون پرداخت نشده است. کیانفر میگوید این مبالغ سه ماهه حق آکورد که معوق شده مسئولیتش با مدیر سابق مهرکام یعنی زرکش است. یکی از کارگران میگفت: این مزخرفات  برای بالا کشیدن دستمزدهای ماست. زرکش و کیانمهرها همه شان دزدند. ما برای این شرکت کار کرده ایم و باید پولهایمان را بپردازند. علاوه بر اینها بنا به تصمیم عناصر کارفرما و اوباش مفتخور اسلامی در مهر کام پارس٬ که شرایط کاری کارگران 3 شیفت 8 ساعته بود٬ با حذف یکی از شیفتهای کاری و انتقال زمان کاری به دو شیفت 12 ساعته که بسیار فرساینده و سنگین است شرایط کار و زندگی کارگران را به حد انفجار رسانیده اند.

لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، تامين امنیت شغلی، دستمزدهای مکفی مطابق با هزینه های روز زندگی، 5 روز 6 ساعته کاری در هفته٬ برخورداری از تعطیلات، مسکن و آموزش و بهداشت، حق تشکل و اعتصاب از جمله خواستهای انسانی و اولیه اى است که کارگران برای بیرون کشیدنش از حلقوم سرمایه داران و حکومت اسلامیشان باید مجامع عمومی و شوراهای مستقل و مبارز خود را به پا دارند.
 
شرکت مهر کام پارس با بیش از 4000 کارگر قراردادی سفید امضا و پیمانی با پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی هم اکنون در 2 شیفت 12 ساعته واقع در جاده مخصوص کرج از جمله مرا کز اصلی تولید سپر و داشبرد و دیگر لوازم جانبی اتومبیل میباشد. همچنین کیانمهر و همدستانش از باندهای نزدیک به احمدی نژاد قاتل می باشند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٧ ژانويه ٢٠١٠ – ٧ بهمن ١٣٨٨