آذر ماجدی در گفتگو با رادیو بی بی سی:
"برقع باید در امکان عمومی ممنوع شود!"


روز دوشنبه ۱۸ ژانویه رادیو بی بی سی شهر بیرمنگام در انگلستان با آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن در مورد ممنوعیت برقع در اماکن عمومی مصاحبه کرد.
اخیرا در فرانسه لایحه ای بمنظور ممنوعیت پوشش برقع در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اکنون مدتی است که بحث پیرامون ممنوعیت برقع در جامعه فرانسه حاد شده است. ممنوعیت برقع از زوایای مختلف توسط سازمان های لائیک، مدافع حقوق زن و برخی احزاب سیاسی مورد دفاع قرار گرفته است. فرانسه در سال ۲۰۰۳ پوشیدن یا حمل مظاهر مذهبی را در مدارس٬ ادارات و نهادهای دولتی ممنوع کرده است. اکنون مساله ممنوعیت برقع در کلیه اماکن عمومی مورد بحث قرار دارد.
حزب بی ان پی که یک حزب دست راستی فاشیست، راسیست و ضد خارجی در انگلستان است، خواهان ممنوعیت برقع در انگلستان شده است. رادیو بی بی سی بر متن این رخدادهای اخیر با آذر ماجدی گفتگویی ترتیب داد.
آذر ماجدی گفت که با ممنوعیت برقع کاملا موافق است، اما پیش از توضیح در مورد آن میخواهد صریحا اعلام کند که باید در مقابل و در افشای مواضع دست راستی و راسیستی حزب بی ان پی موضعی روشن اتخاذ کرد. دفاع از ممنوعیت برقع هیچ ربطی به سیاست های راسیستی و خارجی ستیز بی ان پی ندارد. مساله اینجاست که برقع بمعنای واقعی کلمه سمبل و ابزار بی حقوقی و بی حرمتی زن در جامعه است.
ممنوعیت برقع را از سه نظر می توان مورد دفاع قرار داد. ۱- امنیت. این شاید متداول ترین باشد. روشن است که پوشش برقع امنیت را در مکان های عمومی و اجتماعی میتواند بخطر بیاندازد. ۲- از زاویه اصول یک جامعه سکولار. انسان ها نمیتوانند با یک موجود بی چهره وارد مراوده و ارتباط اجتماعی شوند. چه بعنوان یک مشتری و چه بعنوان یک ارائه دهنده خدمات شما نمیتوانید با یک انسان بی چهره ارتباط برقرار کنید. بطور مثال "من بهیچوجه حاضر نیستم بچه ام را به مهدکودکی بسپارم که مربی آن برقع پوشیده و چهره اش قابل رویت نیست." ۳- از نظر دفاع از حق و آزادی زن. حجاب بطور کلی سمبل و ابزار بردگی و بیحقوقی زن است. اما برقع این بیحقوقی را به ابعادی بسیار تحقیر آمیز تر و افراطی تر میرساند. زنان را به موجوداتی بی هویت و بی چهره بدل میکند. زنان برقع پوش عملا مثل ارواح در خیابان حرکت میکنند. این غیرقابل قبول است. از این رو "بنظر من ممنوعیت برقع امری است درست و به پیش."
آنگاه آذر به مقاله ای که در مورد حجاب و برقع نوشته و در ژورنال ها و وبسایت های متعددی منتشر شده است اشاره نمود و سپس وبسایت سازمان آزادی زن معرفی شد.  لینک مقاله آذر ماجدی در مورد حجاب:
http://www.womensliberation.net/english/azar-majedi/2006/11/1114_2_veil.htm
لینک گفتگوی تلویزیون more4 news   با آذر ماجدی در مورد ممنوعیت برقع در هلند:
http://www.youtube.com/watch?v=9mo3aPy1Z5U

سازمان آزادی زن

۱۹ ژانویه ۲۰۱۰