گزارشى از تهران

امروز 13 آبان،اینجا تهران است !

از دیشب تحرکات سازمان یافته لباس شخصی ها، بسیجی ها و پاسداران خود فروش حکومت جهل و جنایت اسلامی برای سرکوب هرگونه حرکت آزادیخواهانه مردم و برای کنترل شهر تهران شروع شده است. شب گذشته کلیه میادین و خیابانهای اصلی شهر تهران در محاصره انواع نیروهای سرکوبگر پلیسی بخصوص اوباش بسیجی و پاسداران مسلح و چماق به دست بود. حرکت اتومبیلها به شدت کنترل و بازرسی میشد.

از صبح امروز چهارشنبه 13 آبان ماه از اولین ساعات صبح، قبل از بازگشایی ادارات، مدارس و دانشگاهها٬ شهر تهران محل جولان و تاخت و تاز وحشیانه هزاران نفر از گله های موتورسیکلت سوار ارازل بسیجی و پاسدار و نیروهای گارد ویژه سرکوب بود. گله های موتوار سوار 50 تا 100 نفره وحشیانه و با گستاخی در حالیکه به چماق و باطوم، انواع سلاح سرد و گرم و تجهیزات ضد شورش مجهز بودند٬ خیابان آزادی، خیابان حبیب الهی، میدان انقلاب، میدان هفت تیر، میدان ولیعصر، خیابان ولیعصر، خیابان کریم خان، خیابان طالقانی، چهار راه زهره، خیابان تخت طاوس، خیابان حافظ و حتی مناطقی در شهرک غرب را به میدان وحشيگری خود مبدل نمودند.

موتور سواران در مسیرهای ویژه طرح ترافیک، در پیاده روها و در همه جا جولان میزدند و به مردم بیدفاع وحشیانه حمله ور میشدند. از اوایل امروز صبح کلیه خطوط تلفن همراه تقریبا قطع شده است. بنا به پیش بینی و دستور حکومت اسلامی از اوایل صبح امروز اکثر پمپ بنزینها و جایگاههای سوخت رسانی اتومبیل ها را تعطیل نموده اند. تا مبادا در میان شعله های خشم و طغیان جوانان و مردم سرنگونی طلب بسوزند! با این حال هم اکنون مردم تهران برای تامین سوخت اتومبیل هایشان بشدت در مضیقه هستند. در کنار این تحرکات مذبوحانه از اوایل صبح امروز همچنان صدها اتوبوس نیروهای چماق به دست و مسلح ضد شورش را در مراکز اصلی و حساس یاده شده مستقر نمودند. علیرغم همه این حربه های حکومت اوباش و جنایتکار اسلامی از ساعت 9 صبح امروز به بعد خیابانهای تهران شاهد حضور گسترده دسته های صدها، هزاران و دهها هزار نفری از جوانان و مردم معترضی بود که کمترین خواسته شان سرنگونی کامل حکومت اوباش اسلامیست.

ساعت 11 پیش از ظهر امروز خیابان حافظ و اطراف سفارت روسیه صحنه درگیری و زد و خورد شدید جوانان و مردم با انواع نیروهای سرکوبگر ضد شورش بود. در خیابان مطهری توسط جوانان و مردم چندین دستگاه اتوبوس شرکت واحد به آتش کشیده شد. پیش از ظهر امروز میدان 7 تیر و خیابان مفتح صحنه درگیری شدید جوانان و مردم با نیروهای سرکوبگر بود. دهها سطل زباله بزرگ به آتش کشیده شد. خیابان طالقانی، مفتح و چهار راه زهره نیز صحنه مقاومت جانانه جوانان و مردم با مزدوران سرکوبگر حکومتی بود. دراین مناطق کار به تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور کشیده شد. جوانان و مردم با آتش زدن سطلهای زباله و پرتاب سنگ به سوی نیروهای سرکوب بشدت مقاومت میکردند.

میدان ولیعصر و خیابان ولیعصر نیز صحنه درگیریهای بسیار شدیدی بود. دراین مناطق در جواب گاز اشک آور و گاز فلفل و تیراندازی مزدوران سرکوبگر توسط مردم و جوانان دهها سطل بسیار بزرگ زباله به آتش کشیده شد. چماق بدستان حکومتی به زنان بیدفاع و عابرینی که در حال عبور بودند به خشن ترین اشکال وحشیانه و ممکن حمله ور میشدند. میدان انقلاب و خیابان آزادی نیز شاهد درگیری جوانان و مردم معترض با نیروهای گارد ویژه ضد شورش بود.

از 30/7 صبح امروز دانشگاه صنعتی شریف در محاصره کامل چماق به دستان بسیجی و پاسدار و انواع نیروهای ضد شورش و لباس شخصی ها بود. اوضاع شهر بسیار ملتهب و نا آرام است و میتواند آبستن هر اتفاقی باشد.

هم اکنون ساعت 4 عصر است. در محوطه مرکز بسیج مقداد واقع در خیابان آزادی بیش از چند هزار نفر از مزدوران بسیجی و پاسدار و نیروهای گارد ضد شورش به حالت آماده باش مستقرند. فعلا اوضاع ظاهرا کمی آرام شده اما گله های اوباش موتور سوار و اتوبوسهای حامل نیروهای گارد ویژه سرکوب و ضد شورش همچنان در میادین، چهار راهها و خیابانهای اصلی و فرعی شهر مستقرند. ترس و اضطراب، ابهام و تردید و خستگی مفرط از چهره های پلیدشان می بارد. هم اکنون 2 دستگاه اتوبوس در ابتدای خیابان حبیب الهی در ورودی خیابان آزادی در حالیکه پر از نیروهای ضد شورش است ایستاده اند. کمی آنطرف تر بیش از 10 نفر از مزدوران چماق بدست بسیجی و پاسدار به حالت آماده باش ایستاده اند و ...

 

نازنین اکبری فعال حزب اتحاد کمونیسم کارگری       

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٣ آبان ١٣٨٨ – ۴ نوامبر ۲۰۰۹