کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران
دستمزدهای مهر ماه ما چه شد؟

بیش از 200 نفر از نیروهای خدماتی و کارکنان قراردادی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران٬ با وجود اعتراض و پیگیریهای تاکنونی خود تا این لحظه با گذشت 18 روز از پایان ماه بدلیل کارشکنی حکومت اوباش اسلامی موفق به دریافت دستمزدهای مهر ماه خود نشده اند. اسفندیار ازعوامل جاسوس حکومت اسلامی و رئیس آموزش و پرورش منطقه 5 تهران به کارکنان معترضی که مصرانه خواهان دریافت دستمزدهای معوقشان هستند گفته است: من هیچ کاره ام و تصمیم گیرنده نیستم. یکی از معلمان میگفت اگر اسفندیار هیچ کاره است پس جاسوسی و سرکوب و تفتیش عقاید و ... را علیه معلمان چه کسی انجام میدهد؟ حالا که پولهای ما را بالا کشیده اند آقا بی تقصیر است و هیچ کاره!؟

به دنبال جواب سر بالای اسفندیار به پرسنل خدماتی و معلمان٬ هم اکنون اعتراض به اداره کل آموزش و پرورش تهران هم کشیده شده است. نوری٬ رئیس کل بخش نیروهای قراردادی آموزش و پرورش تهران در جواب کارکنان معترضی که حتی بسیاری از آنان برای نان شب خود محتاج اند و اجاره خانه هایشان عقب افتاده٬ با بیشرمی و گستاخی گفته است: بودجه نداریم. تازه ازاین به بعد تصمیم داریم دستمزدهای شما را هر 3 ما ه یکبار بپردازیم. هر کسی هم ناراضی است بفرما برود!

مشکل دستمزدهای معوق و پرداخت نشده فقط مختص به کارکنا ن منطقه 5 نمیبا شد. در حال حاضر در مناطق 22 گانه آموزش و پرورش تهران حداقل بیش از 5000 نفر نیروهای قراردادی با پایه دستمزدهای 315 هزار تومانی مشغول به کارند که همگیشان دستمزدهای مهر ماهشان را دریافت نکرده اند. علاوه بر این چندین هزار نیروی شرکتی و پیمانکاری با پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی نیز هستند که شرایط کار و زندگیشان از این نیروهای قراردادی به مراتب بدتر است. شرکتهای انگل پیمانکاری با توسل به انواع جر زنی و دغلکاری هر چند ماه یکبار دستمزدهای ناچیز این کارکنان زحمتکش را می پردازند .

نپرداختن دستمزدهای ناچیز و تحمیل فقر و فلاکت و گرسنگی هر چه بیشتر به زندگی معلمان و نیروهای خدماتی آموزش و پرورش تنها بخشی از سیاست ضد انسانی حکومت جهل و جنایت اسلامی سرمایه داران است. برای پرداخت حداقل ترین دستمزدهای ناچیز معلمان و کارگران ندارند و بودجه نیست و هزار کوفت و زهرمار دیگر از آسمان نازل میشود٬ اما برای بسیج و سازماندهی هزاران هزار نیروهای خود فروش و آدم کش و لمپنهای بسیجی و پاسدار و چماق بدستان حکومتی٬ برای جاسوسان شکنجه گر اطلاعاتی٬ و برای ادامه بساط لفت و لیس آخوندهای مرتجع و مفتخور٬ میلیارد میلیارد بودجه هست و مشکلی هم ندارند!

رفقای معلم !
این اوضاع قابل تحمل نیست. این همه تحقیر و بیحقوقی را نبايد پذيرفت. امروز حکومت جنایت پیشه اسلامی از هر زمان دیگری زبون تر و درمانده تر است. حضرات قاتل و آدمکشان حرفه ای در لبه پرتگاه سقوط و نابودی نشسته اند. امروز بهترین فرصت است متشکل شويم. مجامع عمومى و شوراهاى معلمان و فرهنگيان را برپا کنيم. دست در دست هم و یکصدا و یکپارچه با اتکا به قدرت توده اى و عظيم خود عليه تبعيض و بى عدالتى به پا خیزیم. حرف طبقه ما ساده است: يک زندگى مرفه و شايسته انسان حق مسلم ماست!

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٠ آبان ١٣٨٨ – ١١ نوامبر ۲۰۰۹