azadizan_logo
www.azadizan.net

 

دستگیری صد ها نفر روز ۱۳ آبان
هجوم وحشیانه رژیم به زنان

۱۳ آبان مردم وسیعا در چندین شهر، تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، رشت، شهر کرد، اراک و غیره علیه رژیم اسلامی دست به تظاهرات زدند و با نیروهای سرکوب رژیم درگیر شدند. اوباش اسلامی وحشیانه به مردم حمله ور شدند. با باتوم وکابل مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند، گاز اشک آور به میان جمعیت پرتاب کردند و به آنها تیراندازی نمودند. صدها نفر در این روز توسط نیروهای سرکوب اسلامی دستگیر شده و به زندان منتقل شدند. اوباش اسلامی بطور ویژه ای به زنان و دختران که بطور وسیع و فعالانه در تظاهرات شرکت داشتند، حمله ور شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. گفته میشود که اکثر دستگیر شدگان زن هستند، شاهدان عینی از اتوبوس های حامل زنان به بازداشتگاه گزارش میدهند. طبق گزارشات واصله وضع بسیاری از آنها نامعلوم و رفتار مزدوران رژیم با آنها در بازداشتگاه بسیار خشن و وحشیانه  بوده است.

تعداد زیادی از دختران و زنان جوانی که در این روز دستگیر شده اند، به بازداشتگاه وزرا منتقل شده اند. سلولها بسیار کثیف است و بازداشت شدگان به دلیل کمبود جا امکان استراحت ندارند. از غروب دسترسی به سرویسهای بهداشتی ممنوع شده و از دریافت غذا محروم شده اند. در میان دستگیرشدگان تعدادی مجروح وجود دارد که در اثر ضربات باتوم زخمی شده اند، این مجروحین بدون درمان به حال خود رها شده اند. صبح روز پنجشنبه ۱۴ آبان تعدادی از زنان دستگیر شده به دادگاه انقلاب برده شدند. برخی از آنها به زندان اوین منتقل و تعدادی دیگر به بازداشتگاه وزرا برگردانده شدند. 

بیش از صد نفر از خانواده های دستگیر شدگان روز ۱٣ آبان از ساعت ۹ صبح در مقابل بازداشتگاه وزرا تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان خود شدند. اوباش اسلامی با رفتار توهین آمیز با خانواده ها برخورد کردند و آنها را مورد تهدید قرار دادند. خانواده ها تا ساعت ۱۰  و نیم در مقابل بازداشتگاه وزرا  اجتماع کردند و سپس به سمت دادگاه انقلاب حرکت نمودند و تا ساعت ۱ بعد از ظهر در مقابل دادگاه انقلاب به اعتراض خود ادامه دادند. خانواده ها شاهد بودند که از درب پشتی دادگاه انقلاب در اتوبوسی با شیشه های مشکی حدود ۲۰ نفر از دختران و زنان جوان را به زندان اوین منتقل کردند.

تعداد دقیق دستگیر شدگاه مشخص نیست. رژیم از دستگیری ۱۰۹ نفر خبر داده است. گزارشات دیگری حاکی از آن است که حدود ۴۰۰ نفر در زندان اوین عمدتاً در  بندهای 240 و قرنطینه اندرزگاه 7 زندانی شده اند. گزارشات دیگری تعداد دستگیرشدگان در تهران را بیش از ۴۰۰ نفر تخمین میزنند.
سازمان آزادی زن این دستگیری ها را بشدت محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه دستگیر شدگان و تمامی زندانیان سیاسی است. باید رژیم اسلامی را برای آزادی زندانیان سیاسی مورد فشار قرار داد.  باید کوشید هر روز در مقابل زندان دست به تجمعات اعتراضی زد. مردم باید به اعتراض خانواده های دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بپیوندند. رژیم بشدت از مبارزات مردم به هراس افتاده است. رژیم اسلامی میکوشد با سرکوب خشن و وحشیانه مبارزات آزادیخواهانه مردم را عقیم و خاموش سازد. ما نباید اجازه دهیم که جمهوری اسلامی به این هدف کثیف خود نائل آید. تداوم فشار و گسترش اعتراضات تنها راه نجات زندانیان سیاسی و خلاصی از دست این رژیم هار و جنایتکار است.


زندانی سیاسی آزاد باید گردد
زنده باد آزادی و برابری
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
۷ نوامبر ۲۰۰۹