به کارگران ایتکو پرس ایران خودرو !
افزایش فشار و شدت کار بهایش نابودی شماست !

بدی رفت و بدتری آمد! این عین گفته بسیاری از کارگران ایتکو پرس در زمان عزل داد فر مدیر سابق ایتکو و آمدن نیاکان مدیر جدید بود. طی چند ماه گذشته مدیران اصلی ایتکو پرس برکنار شدند و جایشان را به نیاکان مدیر فعلی ایتکو پرس، دهقان زاده رئیس کارگزینی٬ فرزانه پور مدیر تولید و ... داده اند.

ازهمان روزهای اول روشن بود هیچ "فرشته نجات" ای از آسمان سیاه سرمایه نزول نکرده تا به داد فقر و فلاکت و بدبختی زندگی کارگران برسد. اشتها و حرص سرمایه داران برای کسب سود هر چه بیشتر سیری ناپذیر است و این جانوران درنده برای کسب سود بیشتر هر روزه زندگی کارگران و خانواده هایشان را به لبه پرتگاه و نابودی سوق میدهند.

ایتکو پرس تا چندی پیش فقط طرف قرارداد و مجری طرحهای ایران خودرو بود اما تازگیها نیاکان و همدستانش قراردادهای سود آوری را با شرکت سایپا منعقد نموده و به دنبال کسب سودهای بیشتری ازاین راهند. این روزها نیاکان و شرکایش به دنبال راه اندازی یک خط تولید جدید در ایتکو پرس میباشند. فعلا سوله محل این خط تولید راه اندازی شده و بنا به اخبار موثق تاکنون برای راه اندازی این سوله و خط تولید یک میلیارد تومان هزینه شده است. این خط تولید جدید بنا به گفته کارگران فعلا نوع تولیدش محرمانه مانده اما عمدتا برای انجام و اجرای سفارشات شرکت سایپا است. در ادامه اجرای این سیاست٬ این روزها باند نیاکان بسیار "با احساس و کارگر دوست" شده اند!؟ تا حد امکان از برخوردهای خشن ظاهری با کارگران پرهیز ميکنند تا با آرامش و اطمینان خاطر بیشتری کارگران را بچاپند.

طی هفته های گذشته از جانب نیاکان در سالنهای تولید کارگران را به صرف شربت و چای و شیرینی جمع نمودند! نیاکان در این مراسم مسخره و سراسر دروغ و فریب به کارگران گفته است: من مثل مدیران سابق نیستم. ما به فکر شما کارگران هستیم!! و به کارگران وعده هائی از قبیل؛ عدم اخراج، لغو کار پیمانکاری و بخصوص وعده پرداخت رکورد و پاداش را داده است. رکورد یعنی کارگری که در طی روز 1000 قطعه میزند باید با فشار و سرعت بیشتر حجم کار را مثلا به 1500 قطعه برساند تا از پاداش رکورد بهرمند شود! و آکورد هم بنا به اعلام سرمایه داران یعنی کارگران باید میزان و کیفیت تولید را افزایش دهند تا اگر سود بیشتری بدست آمد شاید پاداشی هم بعنوان "صدقه و رفع بلا" به کارگر بدهند! البته میزان و مبلغ و چگونگی پرداخت پاداش رکورد و آکورد را هم حضرات سرمایه دار تعیین میکنند !

هم اکنون تمام تلاش نیاکان در جهت راه اندازی خط تولید جدید و افزایش هرچه بیشتر شدت کار کارگران برای تولید بیشتر است! وعده های دروغین پرداخت حق رکورد و آکورد را در حالی عنوان میکنند که هم اکنون بخش وسیعی از کارگران با گذشت 8 ماه از سال تا این لحظه موفق به دریافت سنوات و مرخصی های سال گذشته هم نشده اند و در حال حاضر هر ماهه دستمزدهای کارگران را با کارشکنی و تاخیر پرداخت میکنند .

رفقای کارگر !
امنیت شغلی و لغو هرگونه کار قراردادی و پیمانکاری حق مسلم ماست! هرگونه اضافه کارى اجباری و کار اجبارى در روزهاى تعطيل بايد لغو شود و کارگران براى ساعت کارى اضافى که داوطلبانه کار ميکنند بايد حقوق دو برابر دريافت کنند. کار کنتراتی و رقابتی بايد لغو شود. اين روشى است که سرمايه دار يا مستقيما و يا غير مستقيم از طريق يک کنتراکت چى کارگر را با دست خودش به کار زنجير ميکند و مجبورش ميکند تا آخرين نفس برايش دست و پا بزند. اين روشهاى کار مسير نابودی ما کارگران را سرعت ميدهند و از نظر ما محکوم است و بايد ممنوع شود! عناوین فریبنده ای چون پرداخت رکورد و آکورد و هزار و یک وعده و دروغ دیگر٬ حربه سرمایه داران برای استثمار بیشتر ماست! همه اينها در واقع بخشهائى از دستمزد ماست که تکه پاره شده و هدف از اين تکه پاره کردن دستمزد و پرداخت مشروط آن چيزى جز بالا کشيدن دستمزدهاى واقعى و تشديد استثمار نيست.

ما کارگران خواهان پرداخت يکجا و سر وقت دستمزدها هستيم. 6 ساعت کار روزانه در 5 روز کاری هفته٬ مرخصی و استراحت در ایام تعطیل٬ دستمزدهای مکفی که پاسخگوى زندگى شرافتمندانه و انسانى براى کارگران باشد٬ افزايش مرتب دستمزدها مطابق بالا رفتن هزینه ها و نرخ تورم٬ ايمنى محيط کار٬ برخوردارى از بيمه هاى درمانى و بيکارى٬ و تعيين و نظارت بر اجراى دقيق آنها توسط تشکل هاى مستقل کارگران جزو حقوق انسانی و مسلم ماست!

اين مديران و روسا و عاليجنابان مفتخور سرمايه دار بدون ما کارگران و بدون کار ما کارگران هيچى نيستند. مجامع عمومى تان را برپا کنيد و خواستهاى واقعى و شرايط خودتان را در مقابل آنها بگذاريد. قبل از هر وعده سر خرمنى بايد حسابهاى معوق را صاف کنند و اوباش شان را از محيط کار بيرون ببرند و حق مسلم کارگران را در چگونگى تعيين کار و کنترل بر ايمنى کار و تشکل مستقل شان را برسميت بشناسند. چاى و شربت و حرف مفت کارفرما و تکرار نماز جمعه کارفرمائى در کارخانه براى ما نان و آب و مسکن و رفاه نميشود.

سایتهای یک و دو ایتکو پرس با بیش از 1500 کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یک طرفه٬ با پایه دستمزد 264 هزار تومانی در 3 شیفت سنگین و پر خطر کاری٬ از زیر مجموعه های پرسی اصلی ایران خودرو می باشد .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ آبان ١٣٨٨ – ٣ نوامبر ۲۰۰۹