کارگران شرکت تولید گستر آسیا
خطر اخراج و تعطیلی شرکت !

بنا به خبر دريافتى٬ هم اکنون بیش از 40 نفر از کارگران شرکت تولید گستر آسیا در معرض خطر جدی اخراج و بیکاری هستند. ترس از اخراج و بیکاری و سقوط در دریای فقر و گرسنگی بیشتر، کابوس تلخ و اضطراب هولناکی است که اینروزها بشدت زندگی این کارگران زحمتکش و خانوادهای محرومشان را درخود فرو برده است. هر یک ازاین کارگران حداقل دارای یک تا سه سال سابقه کار هستند اما هیچ تضمینی برای حفظ شغل و تامین حداقل ترین نیازهای زندگیشان ندارند .

شرکت تولید گستر آسیا از سال پیش تاکنون بتدریج و در مقاطع مختلف به بهانه های واهی حدود 60 نفر از کارگران را بدون پرداخت هیچگونه حق و حقوقی اخراج نموده است. امروز از طرف حضرات سرمایه دار و عواملشان زمزمه هایی به گوش میرسد که گویا شرکت دچار بحران مالی شده، سفارشات کاریش کمتر شده و سود دهی خود را از دست داده است! چند هفته پیش گفتند شرکت تا پایان مهر ماه تعطیل میشود و حالا میگویند چند تا قرارداد کاری بسته ایم ببینیم تا پایان آذر ماه چه میشود !

البته پر واضح است تا پایان آذر ماه هم هیچ "امام زمانی" ظهور نخواهد کرد که به آن دخیل بيندند! سراپای این نظام وارونه و ضد انسانی سرمايه دارى٬ که سود خدای آن و ضد کارگر بودن قانون اساسى آنست٬ در بحران و فساد و تباهی فرو رفته است. زندگی کارگر، آرزوها و و نیازهاى خانواده های کارگری برای حضرات سرمايه دار انگل و دولت اسلامى شان پشیزی ارزش ندارد. زندگی انسانهای زحمتکش و کارکن بازیچه دست مشتی سرمایه دار و اوباش مفتخور و سودجو و سرکوبگرست. امنیت شغلی، بیمه بیکاری مکفی٬ و دستمزدهای مطابق با هزینه های روز زندگی حق مسلم کارگران است. حقی که باید آن را با اتکا به  قدرت اتحاد کارگران متشکل در مجامع عمومی و شوراهای کارگری بدست آورد .

شرکت تولید گستر آسیا با 40 نفر کارگر قراردادی سفید امضا و یکطرفه با دستمزد های 264 هزار تومانی٬ از جمله مراکز تولید روکش و تودوزی و صندلی و طرف قرارداد ایران خودرو در جاده آدران اسلام شهر واقع در شهرک صنعتی زواره ای میباشد. کارگران این مرکز در شرایط پر فشار کاری و انجام اضافه کاری اجباری و کار در ایام تعطیل بنا به صلاحدید کارفرما مشغول به کارند .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١١ آبان ١٣٨٨ – ٢ نوامبر ۲۰۰۹