گزارشى از دانشگاه خواجه نصير٬
اعتراض دانشجو یان دانشگاه خواجه نصیر تهران !
نه خاتمی، نه موسوی، نه کروبی، لعنت به تو دروغگو !

روز دوشنبه یازدهم آبانماه در حالیکه صفار هرندی از مهره های جنایتکار حکومت اسلامی، از نزدیکان باند احمدی نژاد قاتل و از دستیاران نزدیک شریعتمداری عنصر جنایت پیشه و شکنجه گر معروف و مسئول روزنامه حکومتی کیهان٬ پس از کلی مقدمه چینی وارد دانشگاه خواجه نصیر شد و قصد به اصطلاح سخنرانی در جمع دانشجویان را داشت که با اعتراض کوبنده و انقلابی دانشجویان علیه کل حکومت اوباش اسلامی و همه باندهای سبز و سیاه جنایتکارش روبرو شد.

دانشجویان در حالیکه خطاب به این مزدور حکومتی میگفتند: دروغ گو، دروغ گو٬ به نشانه اعتراض کفشهای خود را در آورده و به دست گرفته بودند. صفار هرندی به دانشجویان گفت: میدانم چه کسانی شما را وادار نموده اند تا به سویم کفش پرتاب کنید و... که ناگهان فریادها و شعارهای کوبنده و انقلابی دانشجویان بر علیه کل حکومت اسلامی با باندهای سبز و سیاهش همه فضای دانشگاه را گرفت. دانشجویان در حالیکه کفشهای خود را روی دستانشان بلند کرده و پشتشان را به صفار هرندی کرده بودند٬ شعار میدادند: نه خاتمی، نه موسوی، نه کروبی و خطاب به صفار هرندی میگفتند لعنت به تو، لعنت به تو دروغ گو. امروز دوشنبه در حالیکه کلاسهای درس به تعطیلی کشیده شد اعتراض و تظاهرات پر شور دانشجویان تا پاسی از ظهر ادامه داشت . *
 
11/8/88