ایتکو پرس ایران خودرو٬  
دستمزدها و سنوات پرداخت نشده کارگران، جابجائی مدیران دزد !

بنا به خبر دريافتى٬ روز سه شنبه پنجم آبانماه٬ با گذشت 5 روز از ماه و با وجود اعتراضات و پیگیریهای مکرر بیش از 1500 نفر از کارگران سایتهای یک و دو ایتکوپرس، تا این لحظه کارگران موفق به دریافت دستمزد و مبالغ مربوط به اضافه کاری مهر ماه خود نشده اند. طی چند هفته اخیر بنا به اعتراض و خواست و فشار کارگران٬ نیاکان مدیر ایتکو پرس و همدستانش به کارگران قول داده بودند که مابقی طلبهای کارگران مربوط به سنوات سال پیش را به همراه دستمزدهای مهر ماه پرداخت نمایند. با اینحال مسئولین حسابداری علیرغم وعده های قبلی روز سه شنبه به کارگران اعلام نموده اند پولی در حساب بانکی برای پرداخت به کارگران ندارند! اما ظاهرا در هراس از اعتراض کارگران گفته اند حتما تا یکی دو روز آینده دستمزدهای ناچیز معوق شده کارگران را پرداخت خواهند نمود.

بر طبق قانون ارتجاعی و ضد کارگری حکومت اسلامی سرمایه داران مبلغ سنوات برابر است با حداقل پایه دستمزد هر کارگر قراردادی و کارفرما موظف است در پایان سال آن را محاسبه و به کارگران پرداخت نماید. اما با اینحال سرمایه داران و عوامل کارفرما حدود چهل در صد از سنوات کارگران را در ماه گذشته٬ آن هم پس ازگذشت 6 ماه از سال٬ پرداخت نموده و هم اکنون مابقی سنوات پرداخت نشده کارگران که حداقل مبلغی بیش از 100 میلیون تومان است همچنان پرداخت نشده و پا درهوا با وعده های دروغ امروز و فردا مانده است .

اخیرا به دستور نیاکان مدیر ایتکو پرس، بلوری مدیر تولید و چهره منفور و ضد کارگری به جرم دزدی و اختلاس از کار بر کنار شده و جانور درنده تری را به نام فرزانه پور به جایش ابقا کرده اند. یکی از کارگران معترض میگفت: دزدی رفت و دزد جدیدی آمد. با رفتن این و آن به هیچ وجه شرایط غیر انسانی کار و فقر و بیحقوقی ما و خانواده هایمان فرقی نمیکند. همه این جانوران ریز و درشت عامل فقر و بد بختی ما هستند .

سایت هاى یک و دو ایتکو پرس از جمله مجموعه های مهم پرسی ایران خودرو با بیش از 1500 کارگر قراردادی سفید امضا با قراردادهای یک طرفه و پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی است. کار سنگین و طاقت فرسا و پر خطر، دستمزدهای ناچیز، و جر زنی سرمایه داران انگل در این مرکز حتی برای پرداخت دستمزدهای ناچیز٬ کارگران و خانواده های محرومشان را در محاصره فقر و گرسنگی و فشار روزافزون قرار داده است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگرى

 ۶ آبان ١٣٨٨ – ٢٨ اکتبر ۲۰۰۹