کابوس بیکاری و فقر
عامل خودکشی کارکنان فرانس تله کام !
کامران پايدار

خبر خود کشی 23 نفر از کارکنان شر کت مخابراتی فرانسه (فرانس تله کام ) این روزها از جمله خبر های داغ بسیاری از روزنامه های دنیا شده است. خبرها برای ژورنالیست های بورژوازی مهیج است.  درعین حال بسیار تلخ، تکان دهنده و دردناک و ناخودآگاه قلب هر وجدان آگاه و بیدار و منصفی را به سئوال و تاثر و تاسف میکشاند. چند هفته پیش یکی از کارکنان این شرکت که زنی 31 ساله بود٬ پس از شنیدن حکم اخراج از کارش خود را از طبقه چندم محل کارش به پائین پرتاب نمود و در دم جان باخت. چندی پیش یکی از کارکنان مرد این شرکت پس از دریافت حکم اخراجش با کارد بدن خود را لت و پار نمود و جان باخت. 23 نفر از پرسنل فرانس تله کام در یکسال جاری به روشهای مشابه جان باخته اند!

در کنار این سرگذشتهای تلخ و فاجعه بار٬ شنیدن این خبر مضحک و مسخره هم از تریبون های نان به نرخ روز خور سرمایه داری هم چندان خالی از لطف نیست. بشنوید: یکی از مدیران ارشد فرانس تله کام در مصاحبه ای اعلام کرده گویا علت این خودکشیها دریافت ایمیلهای مرگبار بوده است که توانسته است کارکنان این شرکت را به سمت خود کشی سوق دهد! این مدیر نامحترم و مطیع که از آخور سرمایه میخورد اضا فه می کند: در 15 سال پیش خبری از تلفنهای همراه و رایانه هایی که قابل حمل و همراه آدم باشد نبود! حتما میخواهد نتیجه بگیرد اگر تلفنهای همراه و رایانه های قابل حمل نبود این کارکنان بی جنبه هم دست به انتحار نمی زدند !

از آغاز سال جدید میلادی شرکت اسپرینت نکستل اپراتور مخابراتی در آمریکا اعلام نمود بدلیل بحران و فشارهای مالی از 56 هزار نفر پرسنل خود قصد اخراج 8 هزار نفر را دارد. همچنین بزرگترین شرکت مخابراتی انگلیس بنام بی تی هم اعلام کرد به دلایل مشابه قصد اخراج 10 هزار نفر از کارکنان خود را دارد. از زمان شروع بحران جهانی سرمایه داری بنا به اعلام مراکز پزشکی و درمانی بسیاری از کشورهای اروپائی از جمله انگلیس٬ بیماریهای اعصاب و روان و مصرف انواع داروها و قرصهای آرام بخش و حتی بیماریهای قلبی ناشی از استرس بخاطر ترس از دست دادن کار آماری رو به افزایش داشته است. این آمارها واقعی است و نتيجه سياست اجرا شده و در حال اجراست.

مسلما آنچه قابل تعمق است لجنزار بحران عمیقی که از یکسال و نیم پیش تاکنون سرمایه داری جهانی با سر در آن فرو رفته است٬ اخراجها و تعدیلها و سیل میلیونی کارگران و کارکنانی که در سراسر جهان هر روز از کار اخراج شده و به خیل صدها میلیونی کارتن خوابها و خیابان گردها و گرسنگان می پیوندند٬ همچنان بیرحمانه و جنون آمیز جاریست و هر روز انسانهای بیشماری را به همراه آرزوهایشان به کام مرگ و نیستی میکشاند. حقیقت امر این است مسئله نه در حیطه چند شرکت مخابراتی محدود میشود و نه اکیدا ربطی به اراجیفی چون ایمیلهای مرگبار و غيره دارد. جنرال موتورز آمریکا بزرگترین غول خودرو سازی دنیا با دهها هزار کارگرش پس از سالها تولید درخشان! به کجا انجامید؟ به اعلام ورشکستگی و انهدام! راستی سرگذشت دهها هزار کارگر زحمتکشی که در این مرکز مشغول به کار بودند و پس  از اعلام ورشکستگی از کار اخراج شدند چه شد؟ رنو فرانسه با دهها هزار کارگرش از فرانسه و اروپا گرفته تا ترکیه و ایران٬ پس از ورشکستگی و بحران و تعطیلی بسیاری از خطوط تولید٬ راستى سرگذشت کارگرانی که از کار اخراج شدند چه شد؟ خانواده های این کارگران کجا هستند و برای زنده ماندن و فقط برای زنده ماندن چه می کنند؟

سرمایه چه در بحران چه در رونق ماهیتش ضد انسانیست. در دوران رونق بدلیل رقابت و تلاش برای کسب سود بیشتر٬ با تحمیل فشار کار بیشتر و با شدت بخشی به استثمار روز افزون٬ کارگران را به انهدام و نابودی میکشد. خدای همه چیز سود و انباشت بیشر سرمایه است و با توسل به وحشیانه ترین و غیر انسانی ترین حربه ها کارگران را در پیشگاه این خدای نامیمون به مسلخ میکشند تا سودی بیشتری عایدشان شود و حسابهای بانکیشان انباشته تر گردد. در دوران شکوفایی و رونق سودهای سرشار به جیب سرمایه داران و خیل عظیم کارگزاران مفتخور و انگلش سرازیر میشود و تنها سهم کارگر و خانواده اش  کار و باز هم کار و استثمار و گرسنگی و محرومیت بیشتر است. اما در دوران رکود و بحران که خود ناشی از ماهیت ضد انسانی و درونی سرمایه داریست٬ یعنی دورانی که روند اجتناب ناپذیر سیر نزولی نرخ سود بدلیل ماهیت و کارکردهای متناقض سرمایه داری شروع شده، بزرگترین کمپانیهاى سرمایه داری، کارتلها و تراست ها به زانو درمی آیند. و در این زمان هم هزینه های بحران را کارگران و خانواده های محرومشان بایستی بپردازند.

مراکز، کارخانه ها و بنگاههای بزرگی که در زمان بحران سود دهی خود را از دست داده اند کشتی شان در حال غرق شدن است. حالا دیگر همان کارگرانی که کارشان در دوران رونق برای سود و افزایش سرمایه حیاتی بود "اضافه بار" اند. کشتی در حال غرق شدن است٬ باید از شر میلیونها کارگر که فعلا برای سرمایه سودی ندارند خلاص شد. در این دوران است که موج میلیونی تعدیلها و اخراجها شروع میشود. کارگران و خانواده هایشان با ساقط شدن از کار به دسته عظیم ارتش بیکاران و گرسنگان می پیوندند. دولتها و سرمایه داران و اندیشه پردازان قلم به مزدشان، تریبونها و رسانه ها یشان٬ برای حفظ "آبرو" و برای بقا٬ برای انحراف افکار و باژگونه نشان دادن حقایق به هر ابزار دروغ و شنیعی دست میزنند. و درعین حال میکوشند با تحمیل فقر و محرومیت هرچه بیشتر به زندگی کارگران و خانواده هایشان هزینه های دوران رکود و بحران را با نابودی کارگران جبران نمایند. کارگران اخراج میشوند، دستمزدها و بیمه های بازنشستگی را کاهش میدهند، از هزینه های عمومی آموزش و بهداشت و درمان می زنند٬ مالیاتها را افزایش می دهند٬ و هزار و یک جنایت دیگر تا سرمایه بتواند همچنان به بقا ضد انسانی و کثیف خود ادامه دهد. در هرحال هزینه های دوره شکوفایی و رونق را کارگران با کار و استثمار بیشتر باید بپردازند و باز هم در هر حال هزینه های دوران رکود و افول سرمایه داران را باید کارگران با بیکار شدن و اخراج از کار، با گرسنگی و فقر و محرومیت و بازهم تشديد استثمار بخش شاغل طبقه بپردازند. و این ناشی از ماهیت و جوهر ضد انسانی سرمایه است. همچنانکه بحرانهای اجتناب ناپذیر هم برخاسته از ماهیت و جوهر اصلی سرمایه است . *