زنان و زندگی در جهنم اسلامی
على طاهرى

روز دوشنبه این هفته در شاهین شهر اصفهان٬ به بهانه ماه نکبت رمضان٬ مردم شاهد یک صحنه تکان دهنده دیگر بودند. از قرار سه نفر از اوباش اسلامی و چادر به سر مزاحم دختر جوانی می شوند. به بهانه "امر به معروف" که گویا تاری از موهایت بیرون است و در ماه رمضان خوبیت ندارد! دخترک جوان که با تهدید و توهین این اوباش روبرو می شود ابتدا مقاومت و سپس با این جلادان سبک مغز دست به گریبان می شود. طبق توضیح شاهدان حادثه یکی از زنان چادری با شیئی آهنی به فرق سر دختر میکوبد. دختر در جا از هوش می رود و پلکش هم عقب میرود. جوانان به خشم آمده از حادثه به زنان چادری هجوم می آورند. اما با دخالت 110 از مخمصه جان سالم به در میبرند. خوشبختانه امروز سه شنبه با خبر شدم که دختر جوان صدمه جدی ندیده و فقط دچار شوک شدید و کوفتگی عضلات سر شده است. میگویم خوشبختانه چرا که حداقل جان سالم به در برده است! چه درجه ای از وحشی گری توضیح این اقدامات جنون آمیز را میدهد؟ به قول منصور حکمت "جنايت از سر "جنون"، هميشه ممکن است وجود داشته باشد. اما آن نوع جنونى که قربانيانش، از خيابان و خانه تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان هستند، ديگر جنون نيست، بلکه بيان جنون آميز گوشه اى از عقل حاکم بر جامعه است". و عقل حاکم بر جامعه همان ارزشهاى ارتجاعى و سرکوبگر و ضد زن اسلامى است.

چرا یک دختر جوان نوزده بیست ساله باید هدف ضربه آهن قرار بگیرد؟ اینکه اسلام کثیف به مویی بسته است تاوانش را نباید زنان و دختران بدهند! شمائی که موعظه اخلاقی میکنید بروید یقه پیغمبرتان را بگیرید که خودش با بچه ٩ ساله رابطه جنسى برقرار ميکرد! بروید یقه سید علی تان را بگیرید که بدستور خدا روز روشن به زن و مرد از پیر و جوان با باتوم و بطری نوشابه تجاوز میکند! جواب عواقب روانی این حادثه را که ممکن است یک عمر زندگی این دختر را تحت الشعاع قرار بدهد آن الله کذایی شما میدهد؟

شاید برای عده ای از روشنفکران غربی و لیبرالیست های اسلامی این یک "اتفاق" باشد. اما هر اتفاقى آغاز و پایانی دارد. همین چند وقت پیش بود که یک بسیجی در فلکه سوم تهران پارس دختری را به جرم "بد حجابی" با گلوله مورد هدف قرار داد! چرا؟ چون دختر جوابش را داده بود: بسیجی آشغال کله! واقعا اگر آشغال توی مغز شما نکرده اند به چه حکمی این جنایات از شما سر میزند؟ روی در و دیوار می نویسید اگر تمدن به بی حجابی است حیوان ها متمدن ترند! شما روی هر حیوان درنده ای را هم سفید کرده اید! بیچاره حیوان !

کدام حیوانی دو سر روسری را میکشد تا بچه جوانش زیر دست و پایش جان بدهد؟ کدام حیوانی سر بچه پنج ساله اش حجاب ميکشد آنهم با زور و کتک! ميگويند شرم يک خصلت انسانى است اما شما ذره ای از آن بو نبرده اید! چند بار باید جوانان به شما ریشخند بزنند؟ از این بالاتر که سه سال پیش سر دو خانم جوان را در انظار عموم در خیابان کمال اسماعیل تراشیدید؟ چه شد؟ آمار خودتان و بلندگوهای خودتان می گوید که اسلامتان بر باد رفته است! حق شما اراذل را بارها و بارها کف دستتان نهاده اند! این بار با 110 در رفتيد٬ بار دیگر چه خاکی بر سرتان میریزید؟ دفعات قبلی که در خیابان های اصفهان آماج تهاجم جوانان قرار گرفتید را فراموش نکنید. این صحنه ها تکرار خواهد شد! کاسه صبر زنان و جوانان در ایران لبریز شده است. اگر خوب گوشتان را به زمین بچسبانید صدای زلزله ای که در راه است را خواهید شنید. انقلاب زنانه با گام های استوارش به پیش می آید! *