ایتکو پرس ايران خودرو٬ شرکت توليد آسيا گستر

باز هم دستمزدهای پرداخت نشده کارگران ایتکو پرس !
بیش از 1500 نفر از کارگران سایتهای یک و دو ایتکو پرس با گذشت 6 روز از پایان ماه تا این لحظه موفق به دریافت مبالغ مربوط به اضافه کاری و دستمزدهای شهریور ماه خود نشده اند. در جواب کارگران معترض و گرسنه ای که اجاره خانه هایشان به تاخیر افتاده و برای گذران ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود و خانواده شان معطل و بلاتکلیف مانده اند٬ حرف نیاکان مدیر ایتکو پرس و دیگر عوامل کارفرما و سرمایه داران چیز جدیدی نیست جز تکرار وعده های دروغ همیشگی و امروز فرداهای بی نتیجه. و در مواقعی که در برابر اعتراضات مصمم کارگران قرار میگیرند چنگ و دندانشان را به کارگران نشان داده و تهدید به اخراج می کنند.

یکی از کارگران معترض میگفت: ما دیگر نه چیزی برای از دست دادن داریم و نه وعده های سرخرمن نیاکان و همدستانش برای ما پو لی میشود برای پرداخت اجاره خا نه هایمان و ...

سایت یک و دو ایتکو پرس با بیش از 1500 کارگر قراردادی سفید امضا و یک طرفه با پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی٬ در شیفتهای سنگین فشرده و پرخطر کاری از جمله مراکز پرسی مهم ایران خودرو است .

 

موفقیت کارگران شرکت تولید گستر آسیا
در نقد کردن دستمز دهایشان !

سر انجام پس از 6 روز اعتراض و پی گیری علیه سرمایه داران و عوامل کارفرما٬ 45 نفر از کارگران این مرکز صنعتی٬ امروز ۶ مهر موفق به نقد نمودن دستمزدهایشان شدند. این درحالیست که معمولا هر ماهه دستمزدهای این کارگران بعلت جر زنی و کارشکنی سرمایه داران و عواملشان با تاخیر و کارشکنی پرداخت میشود .

شرکت تولید گستر آسیا واقع در جاده آدران اسلام شهر در شهرک صنعتی زواره ای مستقر است. این شرکت در زمینه تولید روکش و تو دوزی و تولید انواع صندلی خودرو و انجام سفارشات ایران خودرو فعال می باشد. کارگران این مرکز  با قراردادهای سفید امضا و یک طرفه و با دستمزد های 264 هزار تومانی در شرایط پرفشار کاری و همچنین در شرایط اضافه کاری اجباری روزانه و ایام تعطیل به صلا حدید کار فرما! مشغول به کار ند .

  ٧ مهر ٨٨