کارخانه پارس ژنراتور
کاهش کارانه ها و اعتراض کارگران !

بنا به خبر دريافتى٬ در روزهای اخیر به دستور حمیدی مدیر عامل کارخانه پارس ژنراتور٬ مبالغ پرداختی کارانه که تا بحال در این مرکز صنعتی هر ماهه به کارگران معمولا همراه دستمزدهای ماهیانه شان پرداخت میشد٬ به نصف کاهش یافته است. میانگین کارانه دریافتی کارگران مبلغی حدود 120 هزار تومان بود که هم اکنون به چیزی نزدیک 50 و 60 هزار تومان رسیده است!

این اقدام حمیدی در تهاجم به دستمزدهای ناچیز کارگران بشدت خشم آنان را برانگیخته است. در روزهای گذشته کارگران سالن ماشین آلات سنگین و دیگر بخشهای کارخانه علیه کاهش کارانه ها دست به اعتراض زدند. حمیدی و عواملش در جواب کارگران معترض گفته اند: برخی از دستگاههای سنگین کارخانه از کار افتاده و بعلت تحریمها هم اکنون قادر به راه اندازی این دستگاهها نمی باشند و به همین دلیل کارانه کارگران را کاهش داده اند! یکی از کارگران معترض میگفت: این چیزها به ما ربطی ندارد٬ ما کار میکنیم و در مقابل دستمزدهایمان را میخواهیم !

بحث "تحريمها" يک کلاهبردارى آشکار کارفرمايان براى توجيه دزدى از جيب کارگران و کاهش دستمزدهاست. گيريم که تحريم اجازه نميدهد کارفرما تکنولوژى جايگزين بخرد٬ چه ربطى به کاهش دستمزدها دارد؟ ساعات کار کارگران که کاهش نيافته است! با همين تحريم و بحران اقتصادى٬ کارگران بسيارى از صنايع دو و سه شيفت با دستمزد زير خط فقر کار ميکنند و همواره چند ماه دستمزد طلب دارند. اين توجيهات را خودشان هم باور نميکنند. هدفشان روشن است: ميبينند که بيکارى و فقر زياد است٬ کارگر براى چرخاندن بخور و نمير خانواده نيازمند کار است٬ لذا نان خانواده کارگرى را گرو ميگيرند تا سودشان را بالا ببرند. سرمايه دار جماعت همه جاى دنيا٬ براى کسب سود بيشتر٬ راهى جز حمله به سطح معيشت و دستمزدها و دزدى از جيب طبقه کارگر ندارد. پاسخ کارگران بايد اعتراض متحد براى نقد کردن کامل کارانه ها و پرداخت سروقت و يکجاى دستمزدها باشد. در غير اينصورت سياست ضد کارگرى کارفرما در کاهش دستمزدها به نتيجه ميرسد.

کارخانه پارس ژنراتور واقع در فردیس کرج با بیش از 1000 کارگر قراردادی٬ که از طریق شرکت انگل پیمانکاری پارس استخدام شده اند٬ با قراردادهای یک طرفه و سفید امضا با پایه دستمزدهای 297 هزار تومانی٬ در 3 شیفت فشرده و سنگین کاری در زمینه تولید انواع ژنراتورهای توليد برق و دستگاههای جانبی فعال میباشد.
   
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٢ سپتامبر ٢٠٠٩ – ٣١ شهريور ١٣٨٨