سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه تابستانی در فرانسه

ایران: انقلاب زنانه، ضربه ای مهم به اسلام

شنبه 29 اوت، آذر ماجدی در دانشگاه تابستانی که توسط اتحادیه خانواده های سکولارUFAL  در شهر لیموژ، فرانسه، سازمان یافته بود به زبان فرانسه سخنرانی کرد. سخنرانی در مورد خیزش اخیر مردم در ایران و نقش و جایگاه جنبش آزادی زن در این خیزش و موقعیت جنبش سکولار تحت نام "ایران: انقلاب زنانه یک مصاف مهم برای اسلام" بود.

در این سخنرانی، آذر ماجدی درباره جایگاه مهم و تعیین کننده جنبش آزادی زن در تغییر و تحولات سیاسی – اجتماعی در جامعه صحبت کرد. او به این مساله اشاره کرد که خیزش اخیر مردم ایران فقط  علیه دیکتاتوری سیاسی، فقر و فلاکت و برای آزادی، برابری و رفاه نیست، بلکه همچنین برای خلاصی فرهنگی و اخلاقی و برای جارو کردن سنن و خرافه های مذهبی نیز هست. آذر انقلاب آتی ایران را از نظر تاثیر آن بر اسلام با انقلاب کبیر فرانسه در 1789 مقایسه کرد. وی گفت که اسلام هیچگاه به آن صورتی که مسیحیت و کلیسا در غرب مورد حمله قرار گرفته به مصاف طلبیده نشده است. اما انقلاب ایران قادر است که یک ضربه مهم به اسلام و جنبش اسلامی وارد کند. همانگونه که انقلاب شکست خورده 1357 یک رنسانس برای اسلام و جنبش اسلامی بود، جنبش اسلامی را از حاشیه جامعه به بستر اصلی کشاند و آن را به یک قدرت مهم در معادلات بین المللی بدل کرد، انقلاب آتی ایران نیز اسلام و جنبش اسلامی را به حاشیه جوامع تحت اسلام پس خواهد فرستاد.

این سخنرانی با استقبال بسیار گرم حاضرین مواجه شد. پس از آن نزدیک به یک ساعت و نیم زمان به پرسش و پاسخ اختصاص یافت. حاضرین با علاقه بسیاری در مورد جوانب مختلف خیزش مردم در ایران، جنبش آزادی زن و نقش چپ و کمونیسم سوال میکردند. مباحث بسیار گرم و پر شوری در این بخش از کنفرانس مطرح شد. آذر ماجدی ضمن پاسخ به سوالات از حاضرین خواست که با تشکیل کمیته های همبستگی از مبارزات مردم برای آزادی، برابری و رفاه به دفاع فعال برخیزند. ایده تشکیل کمیته های همبستگی با مبارزات مردم برای آزادی، برابری و رفاه با استقبال بسیار گرم روبرو شد.

آذر گفت که ضروری است چپ و کمپ آزادیخواهی، برابری طلبی و سکولاریسم روشن اعلام کند که از مبارزات مردم برای این خواست ها دفاع میکند. او هم ضمن سخنرانی و هم در توضیح این بحث در مورد دو کمپ ملی – اسلامی و نیروهای اصلاح طلب دولتی و جنبش ناسیونالیسم پرو غرب و مدافعین رژیم سابق توضیح داد و بر لزوم سازماندهی چپ در سطح بین المللی در دفاع از مبارزات مردم تاکید نمود. آذر ضمنا به دو جنبه مثبت و منفی اینترنت در این مبارزات اشاره کرد. وی گفت که اینترنت ضمن آنکه نقش بسیار مهمی در ارسال اخبار و تصاویر از مبارزات مردم داشته است، تا آنجا که به دفاع از این مبارزات برمیگردد میتواند نقش منفی نیز داشته باشد. در عصر اینترنت بسیاری فکر میکنند که امضای یک پتیشن برای اجرای نقش کافی است. گروه های ویرچوالی که فقط در فضای اینترنت موجود اند و علاقمندان را به امضای پتیشن های مختلف دعوت میکنند بعضا باعث میشوند که زمین مبارزه خالی بماند. لازم است که کمیته هایی برای فعالیت واقعی و روی زمین تشکیل شود. او این کمیته ها را با کمیته های دفاع از مبارزات مردم علیه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی در دهه های 80 و 90 میلادی مقایسه کرد. حاضرین از آذر خواستند که پلاتفرم و نقشه عمل این کمیته ها را برای آنها ارسال کند.

در پایان سخنرانی تعدادی از شرکت کنندگان از آذر خواستند که در مورد موقعیت جنبش کمونیسم کارگری در ایران پس از انشعابات 2004 و 2007 از حزب کمونیست کارگری توضیح دهد. وی پس از ارائه توضیحات کوتاه شفاهی اعلام کرد که بزودی متنی به زبان انگلیسی و فرانسه در توضیح این اتفاقات تهیه خواهد کرد. علاقه و توجه به جنبش کمونیسم کارگری و به منصور حکمت در میان چپ در فرانسه بسیار زیاد است و این جمع بخشی از آن را به نمایش گذاشتند.

پس از سخنرانی بدنبال بحث در جمع های کوچک تر قرار شد که متون مربوط به تشکیل کمیته های همبستگی از مبارزات مردم برای آزادی، برابری و رفاه و همچنین شوراهای سرخ ها به زبان فرانسه تهیه و ارسال شود و سخنرانی های دیگری در مورد جنبش و خیزش مردم در فرانسه ترتیب داده شود. همچنین در مورد تشکیل دفتر بین المللی لائیسته و نقش سازمان آزادی زن در آن صحبت شد. در مجموع این کنفرانس برای فعالیت های سازمان آزادی زن و بمنظور سازمانیابی یک جنبش چپ، سوسیالیستی و برابری طلب در دفاع از مبارزات مردم در عرصه بین المللی بسیار مهم و مفید بود.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اول سپتامبر 2009