ایران خودرو ) مهر کام پارس – ایتکو پرس)
دزدی مدیران، دستمزدهای پرداخت نشده کارگران !

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران ايران خودرو برای دریافت دستمزدهاى ناچیزشان با مشکلات جدی روبرو هستند. بیش از 5000 نفر از کارگران شرکت مهر کام پارس تاکنون مبالغ مربوط به حق  آکورد و رکورد (پاداش اضافه تولید) 3 ماه گذشته خود را٬ که برای هر یک از کارگران مبلغی بین 200 تا 250 هزار تومان است٬ دریافت ننموده اند. دستمزدهای ماهیانه با تاخیر و انواع کار شکنی پرداخت می شود. بن ها و کمک های ناچیز غیر نقدی را که هر ماهه به کارگران پرداخت می شد چند ماهی است بطور کامل قطع کردند. در عین حال با تقلیل شیفتهای کاری از 3 شیفت به 2 شیفت و با سرشکن نمودن حجم کار یک شیفت کاری حذف شده بین دو شیفت کاری موجود بر شدت و حجم کار کارگران افزوده اند.

قطع و کاهش مزایای ناچیز کارگران و افزایش هر چه بيشتر شدت کار و استثمار، این سیاست و شعار همیشگی سرمایه داران و حکومت اسلامیشان برای رسیدن به سودهای نجومی است. اين سياستى است که سرمايه داران برای انهدام و نابودی هر چه بیشتر خانواده های کارگری پيش ميبرند. يک دليل و توجيه نپرداختن دستمزد و مزاياى کارگران مسئله بحران و ورشکستگی اقتصادی و توجيهاتى دراين زمينه است. اين در حالى است که براى دزدیهای کلان باندهای مزدور حکومت اسلامی در ایران خودرو محدوديت و بحران وجود ندارد! کارگران مرتبا به عدم پرداخت دستمزدهايشان و نچرخيدن زندگى فلاکت بارشان بعناوين مختلف اعتراض کردند. زرکش مدیر مهر کام پارس و عوامل همدستش این روز ها در برابر اعتراضات مکرر کارگران با عوامفریبی فقط وعده امروز و فردا دادند و با مظلوم نمایی کارگران را دعوت به "صبر و برد باری" می کنند! البته در بسیاری موارد هم کارگران معترض را به اخراج از کار تهدید نموده اند .

جالبتر و شنیدنی تر از همه اینها دزدی کلان و جديد 27 میلیارد تومانی زرکش و و همدستانش می باشد که در روزهای اخیر بد جوری افشا شده و خبر این دزدی کلان همچنان دهان به دهان در میان کارگران گرسنه و معترض میچرخد. چندی پیش پس از رو شدن این دزدی کلان٬ نجم الدین مدیر ایران خودرو شخصا به مهر کام پارس آمد و پس از جلسه چندین ساعته ای که پشت درهای بسته با زرکش و دیگر مدیران مهر کام پارس داشتند٬ ابتدا اعلام شد زرکش برکنار میشود. اما روزهای بعد اعلام نمودند زرکش مرتکب دزدی نشده فقط شر کت مهر کام پارس دچار کسری بودجه شده و تا جبران این زیان های مالی زرکش در پست خود ابقا خواهد شد!؟

شر کت مهر کام پارس با بیش 5000 نفر کارگر قرار دادی سفید امضا و یک طرفه در 2 شیفت فشرده و سنگین کاری واقع در جاده مخصوص کرج از مراکز اصلی و مهم تولید و تهیه انواع سپر و داشبرد و دیگر قطعات و لوازم جانبی خودرو می باشد .

ايتکو پرس
کارگران سایتهای یک و دو ایتکو پرس تا این لحظه با گذشت 3 روز از پایان ماه هنوز موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مرداد ماه خود نشده اند. امروز سوم شهريور عوامل کارفرما با  گستاخی در جواب جمعی از کارگران معترض که خواهان دریافت دستمزدهای خود بودند٬ گفتند همینه که هست تا هفته و روزهای آینده هم باید صبر کنید! این روزها بعلت فشار و شدت کار، ساعات طولانی کار و عدم پرداخت دستمزدها٬ اوضاع در میان کارگران ایتکو پرس بشدت ملتهب و بحرانی است.

کارگران ايران خودرو!
نجم الدين و زرکش و محرابى و ديگران جزو باند احمدى نژاد و نوکيسه هاى امروز هستند. آنها سر سوزنى براى ما خانواده هاى کارگران و فقر و گرسنگى مان اهميتى قائل نيستند. در عين حال وحشت اينها از گسترش اعتراضات کارگرى حد و حصر ندارد. همين چند اعتراض کارگرى دو ماه اخير باعث شده است که از "خطر راه افتادن موج آبى" به همديگر هشدار دهند و دشنه هايشان را نشان کارگران دهند. اين اوباش را تنها با قدرت متحد کارگران ميتوان سرجايشان نشاند. کارگران ايران خودرو با اتکا به تجارب غنى شان ميتوانند در وضعيت سياسى کنونى و هرج و مرج درون حکومتى يک گام بزرگ بجلو بردارند.

شوراها و کميته هاى کارخانه را تشکيل دهيد. به مجمع عمومى کارگرى٬ هر جا ممکن است چه در محل کار يا محل زندگى٬ متکى شويد. کارگران بخشهاى مختلف را هماهنگ کنيد و وارد اعتراض براى خواستهاى پايه اى و ديرينه تان شويد. چرا بايد اين همه پول براى دزدى کارفرماها و روسا و نيروى سرکوب مردم باشد اما براى پرداخت دستمزد و نان خشک کارگر نه؟ کدام منطق و عقل سليم اين را قبول ميکند؟ متحدانه عليه اين دزدان سرمايه دار و سرکوبگر اعتراض کنيد و حقوق تان را او حلقوم شان بيرون بکشيد.  

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢۶ اوت ٢٠٠٩ ۴ شهريور ١٣٨٨