چشم انداز تحولات سیاسی٬ جنبشهای اجتماعی٬ ملزومات پیروزی


گفت و شنود با رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری


(علی جوادی٬ سیاوش دانشور٬ آذر ماجدی)

زمان


ساعت ٦ بعد از ظهر٬ جمعه ٤ سپتامبر


مکان: گوتنبرگ -  سوئد


خانه مردم  (Folkets Hus, Olof Palme Platsen)