پخش پیام حزب به طبقه کارگر
در منطقه اسلام شهر

بنا به گزارش دریافتی، امروز چهار شنبه 21 /05 /1388 دو تیم از رفقای فعال حزب اتحاد کمونیسم کارگری٬ صد ها نسخه از پیام حزب به کارگران ایران را در مناطق مختلف اسلام شهر توزیع نمودند.

توزيع پيام حزب از جمله در مناطق؛ محمدیه٬ مهدیه٬ باغ فیض٬ و اطراف میدان میوه و تره بار صورت گرفت. در بسیاری از این مناطق توزیع علنی صورت گرفته که با استقبال مردم زحمتکش مواجه شده است.

حزب تلاش و ابتکار انقلابی همرزمان کمونیست را ارج مینهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد.  

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ اوت ٢٠٠٩ – ٢١ مرداد ١٣٨٨