زحمتکشان قربانيان روزافزون رژيم اسلامى
خود سوزى در شهردارى مريوان

با به اخبار فعالين حقوق بشر٬ یک شهروند اهل مریوان که کارش دست‌ فروشی بود، بدنبال توقیف اتومبيل اش و نداشتن هزينه جريمه اقدام به سوزاندن خود در محل شهردارى مريوان کرد. این شهروند با وانت بارش مشغول فردختن ميوه بود که در روز دوشنبه ١٩ مرداد ماه توسط کارمندان شهرداری مریوان همراه با وانت بارش توقیف ميشود. وقتى که اين فرد زحمتکش براى آزادی ماشین‌اش به شهرداری مراجعه می‌کند، به او گفته می‌شود که در قبال آزادی ماشین خود، باید مبلغ ۵٠٠ هزار تومان جریمه پرداخت کند. او به ملاقات شهردار رفته و از او درخواست می‌کند که ماشین‌اش را آزاد کند، توان پرداخت اين هزينه را ندارد٬ در غير اينصورت از روی ناچاری اقدام به خودسوزی خواهد کرد. شهردار شهر مریوان به درخواست وی پاسخ منفی می‌دهد و در لحنی تحریک کننده اعلام می‌کند "اگر جرات آن ‌را داری خودسوزی کن!"

اين زحمتکش که خود را در بن بست ميبيند و توان تهيه نيم ميليون جريمه را ندارد٬ با تهیه یک گالن بنزین به ساختمان شهرداری رفته و در مقابل چشم شهردار و چند نفر از کارمندان اقدام به خودسوزی می‌کند. بدنبال اين واقعه دلخراش بدن سوخته فرد مذکور را به بیمارستان شهر مریوان منتقل می‌کنند. نامبرده به دلیل شدت سوختگی به بیمارستان شهر سنندج اعزام می شود. بنا به خبر درصد زیادی از بدن این شهروند سوخته است. بنا به همين خبر دیروز تعدادی از کارمندان شهرداری در جهت محکومیت این اقدام ضد انسانی شهردار، دست به اعتصاب زدند و خواهان برکناری جعفر تلان شهردار مریوان شدند .

جمهورى اسلامى با فقر کشاندن کارگران٬ با اعمال فشار روزافزون به زحمتکشانى که براى تهيه نان شب شبانه روز دوندگى ميکنند٬ با دستگيرى و شکنجه و تجاوز دسته جمعى و قتل جوانان٬ با چرخاندن حزب الله و بسيج و پاسدار و اوباش خيابانى٬ تنها گور خود را عميق ميکند. روزى که سيل ميليونى اين زحمتکشان بنيادهاى جمهورى اسلامى و ارگانهاى سرکوب اش را درهم بکوبند دير نيست.*