Logo

جنبش آزادی زن و انقلاب زنانه
مصاحبه تلویزیونی آذر ماجدی

آذر ماجدی در مصاحبه با برنامه تلویزیونی "برای یک دنیای بهتر" از کانال یک در مورد نقش تعیین کننده جنبش آزادی زن در خیزش مردم صحبت کرد. وی گفت که این جایگاه تعیین کننده به انقلاب مردم علیه رژیم اسلامی، خصلتی زنانه می بخشد. آذر ماجدی همچنین گفت که برای ممانعت از اینکه جریانات راست و جنبش های ملی – اسلامی و ناسیونالیسم پرو غرب خواست های جنبش آزادی زن را تقلیل دهند و مانع پیشروی کامل این جنبش شوند، ضروری است که "نه" زنان به نظام مردسالار و زن ستیز حاکم تعمیق شود. جنبش های دیگر خواهند کوشید که اهداف و مطالبات جنبش آزادی زن را تقلیل دهند. همواره اینکار را کرده اند. بارها اعلام کرده اند "اسلام با حقوق زنان تناقض ندارد." ما باید بسیار هشیار باشیم. آزادی بی قید و شرط و برابری کامل و واقعی، خواست جنبش آزادی زن است. جنبش های دیگر را باید با میزان تعهد شان به این خواست سنجید. جنبش های ارتجاعی تلاش خواهند کرد که جنبش آزادی زن را بخاطر منافع ملی و مذهبی به سازش و تقلیل خواست شان راضی کنند. برای جنبش آزادی زن هیچ منفعتی که با این خواست آنها در تناقض باشد، تقدس ندارد و از نظر آن مردود است.

در خاتمه آذر ماجدی از زنانی و مردانی که خواهان آزادی کامل زنان هستند، خواست که به سازمان آزادی زن بپیوندند و این سازمان را در شهر و محله خود بسازند. او گفت که در این شرایط ساختن تشکل رادیکالی که خواست آنها را نمایندگی میکند اهمیت بسیار دارد و زمان آن فرا رسیده است. آذر ماجدی همچنین از زنان خواست که حجاب خود را برگیرند و با این حربه با رژیم اسلامی مقابله کنند.


ستم بر زنان موقوف
سرکوب زنان ممنوع
زنده باد آزادی زن
5 اوت 2009