ایران خودرو٬
اخراج کارگران ساپکو و ایساکو


 
بنا به خبر دريافتى٬ طی هفته گذشته مجموعا 700 نفر از کارگران قراردادی شرکتهاى ساپکو و ایساکو٬ که هر یک از این کارگران حداقل 2 تا 5 سال سابقه کاری داشتند٬ بی هیچ حق و حقوقی از کار اخراج شده اند. عوامل کارفرما برای خاموش نمودن اعتراض کارگران اخراجی وعده های دروغ و بعضا بازگشت به کار مجدد را عنوان کرده اند که قطعا بی اساس است. آنها آگاهانه میخواهند با توسل به این حربه وقت بخرند تا بتدریج کارگران خاموش و متفرق شوند. اما واقعیت تلخ اینست که کارگران بیکار شده به همراه خانواده های محرومشان در برهوت گرسنگی و فقر بیشتر رها شده اند. روندی که آغاز شده زنگ خطر جدی برای اخراج و بیکارسازی هزاران کارگر در دیگر بخشهای ایران خودرو است.

همينطور بیش از 1500 نفر از کارگران قراردادی و پیمانکاری سایتهای یک و دو ایتکوپرس با وجود پی گیری و اعتراضاتی که تاکنون داشته اند با گذشت 5 روز از موعد مقرر تا این لحظه موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری تیر ماه خود نشده اند. بلوری چهره منفورضد کارگری و مدیر تولید و برخی دیگر از عوامل کارفرما به کارگران معترض ایتکو پرس گفته اند فعلا پولی نداریم، برای پرداخت دستمزدها قولی هم نمی دهیم٬ باید صبر کنید!

در برخی از قسمتهای ایران خودرو بعلت عدم توان مالی و بحران حاکم بر این مجموعه صنعتی کار را از 3 شیفت به 2 شیفت و خط تولید برخی محصولات از جمله تولید خودرو سورن را کاهش داده اند. در روزهای گذشته یکی از آپارتمانهای بزرگ ایران خودرو در منطقه سعادت آباد تهران٬ که محل استقرار بعضی از قسمتهای اداری ایران خودرو بود٬ بعلت عدم توان مالی ایران خودرو در بازپرداخت بدهی هایش به بانک پارسیان از جانب اين بانک مصادره شده است. بانک پارسیان یکی از بانکهای خصوصی، طلبکار و طرف حساب ایران خودرو است. بانک پارسیان یکی از بانکهای خصوصی سرمایه داران نو کیسه و آخوندهای مولتی میلیاردر است که در چند ماه پیش تا آستانه اعلام ورشکستگی پیش رفت. این روزها ایران خودرو به جای پرداخت پول به طرفهای طلبکارش خودروهایی را می دهد که در نبود بازار فروش روی هم تلنبار شده اند .همينطور مجموعه محورسازان ایران خودرو نیز با بیش از 2000 کارگر قراردادی، یک طرفه و سفید امضا٬ در روزهای اخیر هم برای ادامه کاری خط تولید و هم برای پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران با بحران و مضیقه مالى جدی روبروست.

سایت یک و دو ایتکو پرس از مجموعه های اصلی پرسی ایران خودرو با بیش از 1500 کارگر قراردادی سفید امضا و پیمانکاریست. ساپکو مجموعه اصلی ایران خودرو در زمینه سفارش و تهیه انواع لوازم خودرو است. ایساکو تضمین کننده انواع محصولات ایران خودرو و مرکز ارائه خدمات پس از فروش در جاده مخصوص کرج واقع می باشند.

در هفته های گذشته علیرغم همه ادعاهای دروغ و پوچ نجم الدین و دیگر مدیران انگل ایران خودرو مبنی بر "افزایش تولید و صادرات و فروش بیسابقه محصولات ایران خودرو و درآمد زائی این مجموعه"٬ ارزش سهام ایران خودرو بر طبق آمار حکومتی بیشترین کاهش را داشته است. به دنبال بحران مرگبار و چاره ناپذیر سرمایه جهانی و علیرغم ادعاهای پوچ و دروغ حکام جهل و جنایت اسلامی مبنی بر "رونق اقتصادی در ایران"، حالا با تعطیلی و ورشکستگی و بحران صنایع و مراکز کارگری بزرگ روبرو هستيم. اولين قربانيان اين بحران بيکارى وسيع کارگران و از زندگى ساقط شدن خانواده هاى محرومشان است.

جمهورى اسلامى همواره در يک فلج و بحران همه جانبه دست و پا ميزد و هم اکنون تاثيرات عميق بحران سرمایه داری جهانی تا اعماق اقتصاد به بن بست رسيده سرمایه داری ایران نفوذ کرده است. تعميق بحران اقتصادى رژيم در کنار نخواستن مردم و بحران سياسى حکومتى تنها يک راه حل دارد؛ بايد بساط حکومت جهل و اختناق اسلامى و سرمایه در ايران را برچيد.

کارگران!
اين اوضاع به هر طرفى بچرخد٬ اگر طبقه کارگر يک نيروى مطرح و قدرتمند در صحنه سياسى نباشد٬ آينده جز تکرار خشن تر گذشته نيست. متشکل شويد! شوراها و کميته هاى کارخانه را همه جا برپا کنيد! براى دخالت در اوضاع بحرانى جامعه بعنوان يک طبقه و جلو گذاشتن آلترناتيو کارگرى آزادى جامعه آماده شويد و بميدان بيائيد! 

مرگ بر جمهورى اسلامى   
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۶ مرداد ١٣٨٨ – ٢٨ تير ٢٠٠٩