شروع دوباره تظاهراتهای شبانه در تهران !
بسیج عضو فعال می پذیرد!
کامران پايدار

پس از  گذشت یکماه از سرکوب وحشیانه اعتراضات و تظاهراتهای سراسری مردم مبارز تهران در زیر فشار حکومت نظامی و سانسور شدید٬ از روز شنبه سوم مرداد ماه دوباره دور جدیدی از مبارزات پر شور مردمی در تهران علیه حکومت اسلامی سرمایه دارن شروع شده است.

شنبه ساعت 10 شب در شهرک آپادانا محل زندگی خانواده سهراب اعرابی٬ در حالیکه جوانان و مردم معترض دست در دست یکدیگر داشتند٬ اقدام به تجمع اعتراضی و راهپیمایی نمودند. تظاهر کنندگان شعار مرگ بر دیکتاتور و سرود یار دبستانی را به یاد سهراب سر داده بودند. روز شنبه میدان ولیعصر و هفت تیر از ساعت 4 بعدازظهر تا پاسی از شب تحت محاصره و کنترل پلیسی انواع پلیس ضد شورش، لباس شخصی ها٬ و صحنه جولان گله های موتور سوار ارازل و اوباش بسیجی بود. اما علیرغم همه این کنترلهای پلیسی مردم و جوانان موفق به برپایی تجمعات اعتراضی علیه حکومت اوباش اسلامی و گرا میداشت یاد کشته شدگان اعتراضا ت اخیر شدند.

همينطور شنبه شب خیابان ستارخان و شادمان در حالیکه در محاصره و قرق انواع نیروهای مزدور سرکوبگر و پلیس ضد شورش بود٬ جوانان و مردم موفق به برگزاری تجمعات اعتراضی شدند و در حالیکه علیه حکومت جانیان اسلامی شعار می دادند یاد کشته شدگان اعتراضات و مبارزات محله ستارخان را گرامی داشتند.  روز شنبه همچنان مناطق باغ فیض، میدان کاج سعادت آباد و فرحزاد از اولین ساعت بعدازظهر به محاصره صدها نفر از مزدوران پلیس ضد شورش و انواع نیروهای سرکوب در آمده بود. با وجود همه کنترلها و تفتیش پلیسی٬ جوانان و مردم مبارز این مناطق تجمعات اعتراضی علیه حکومت اسلامی را برگزار نمودند. در این مناطق درگیری و اعتراض مردمی و حضور پلیس ضد شورش تا پاسی از شب ادامه داشت. همينطور عصر روز شنبه در میدان ونک عليرغم حضور نيروهاى اميتى و سرکوبگر ضد شورش٬ جوانان و مردم معترض موفق  به برگزاری تجمعات اعتراضی علیه جانیان اسلامی شدند.

بر اثر خشم و کینه و تنفر عمیق مردمی از حکومت جانیان اسلامی اوضاع در شهر تهران بسیار ملتهب و شکننده است. نیروهای مزدور نظامی حکومت در حالیکه از رویارویی و سرکوب مردم خسته شده اند اما همچنان تحت فشار آماده باش های مداوم و یکسره هستند. در روزهای اخیر حکومت اسلامی که مرگ حتمی خود را در گسترش مبارزات جوانان و مردم دیده است برای جمع آوری و سازماندهی انواع نیروهای اوباش و مزدور بسیجی برای سرکوب از طریق مراکز فرماندهی بسیج طی بخشنامه به کلیه ادارات و مراکز دولتی و مساجد و مراکز فساد و قتل در محلات اعلام نموده اند که "بسیج عضو فعال می پذیرد"!

اما اينها هرچه در توان داشتند کردند و روند اوضاع به غير فعال شدن همان مزدوران سير ميکند. رژيم اسلامى هر ترفندى سرهم کند مردم راه حلى پيدا ميکنند. مسئله آنها اينست که بگويند هستيم و ميکوبيم و ميزنيم بلکه مردم کوتاه بيايند. مسئله مردم اينست که بگويند شکر خورديد٬ نميترسيم و جوابتان را ميدهيم. اين دعوا افت و خيز زياد دارد اما بازنده حکومت اوباش اسلامى است. *