پرستاران معترض کرمانشاه
دستمزدها و مطالبات پرداخت نشده !
لیلا احمدی

از آغاز سال جدید تاکنون بسیاری از مطالبات بیش از 4000 نفر از پرستاران ناراضی و به جان آمده بیمارستانها و مراکز درمانی کرمانشاه همچنان پرداخت نشده و بلاتکليف مانده است.

مبالغ ناچیز کارانه که در سال پیش حداقل بطور ماهیانه 70 هزار تومان در ماه بود و پرداخت می شد، مبلغ 40 هزار تومان در ماه بعنوان کمک هزينه حق مسکن، مبلغ 80 هزار تومان بابت جیره نقدی سالیانه که معمولا در دو مرحله پرداخت می شد٬ و مهمتر و در کنار همه اینها مبالغ مربوط به انجام اضافه کاری پرستاران است که پرستاران برای تامین ابتدایی ترین نیازها و گذران روزانه زندگی خود بشدت به آن نیازمندند٬ همه این مطالبات پرستاران 4 ماه است که پرداخت نشده است.

مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و شخص نوری زاد عامل حکومت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تاکنون در جواب پی گیریها و اعتراضات جسته و گریخته و غیر متشکل پرستاران ناراضی و معترض چیزی جز وعده های دروغ و پوچ امروز و فردا و تهدید به پرستاران تحويل نداده اند. یکی از پرستاران بیمارستان طالقانی کرمانشاه می گفت: کاملا از زندگی ساقط شده ایم، می خواهند نابودمان کنند، اوضاع را به حد انفجار رسانده اند.

۴ مرداد ٨٨