روزنامه نشنال پست، روزنامه سراسری كانادا
بازنگری از ایران (نظری دوباره در مورد ایران)
تری گلوین

خیزش مردم در ایران به كدام سمت میرود و ما چگونه میتوانیم بدان كمك كنیم؟

هما ارجمند كمپین بین المللی را جهت بستن سفارتهای جمهوری اسلامی، منجمد كردن حسابهای بانكی سران رژیم و اخراج جمهوری اسلامی از تمامی سازمانهای بین المللی و تعقیب و محاكمه سران رژیم بجرم جنایت علیه بشریت آغاز كرده است .

این كمپین بر چند مبنا استوار است: رژیم اسلامی بطور مستقیم عامل ایجاد رعب و وحشت در بین مردم كشورهای ایران، افغانستان، پاكستان، الجزیره و فلسطین و حتی در كشورهای اروپائی و شمال آمریكا است. این رژیم نه تنها قوانین ارتجاعی را بر مردم ایران تحمیل كرده است بلكه مسئول ترور فعالین سیاسی در خارج ایران بوده است. این رژیم سیاست خارجی خود را با تداوم تروریسم و ایجاد شكافهایی ملی و قومی و مذهبی و با تشویق سربریدنها، بمبگذاریها در اتوبوسها و قهوخانها و دیسكوها، قطعه قطعه كردن انسانها در خاورمیانه به پیش میبرد .

 بزیر كشیدن رژیم در تهران پیش شرط از بین بردن اسلام سیاسی بعنوان یك جنبش است. "بدون جمهوری اسلامی ایران، اسلام سیاسی به یك نیروی ناچیز و اپوزیسیون بی تاثیر در خاورمیانه بدل خواهد شد" . این را هما ارجمند میگوید .

 كمپین هما ارجمند از طرح پیشنهادی اروین كوتلر وزیر سابق دادگستری كانادا به پارلمان كه مدتی است مورد بحث و جدل است، خیلی فراتر میرود. كوتلر امیدوار است كه رژیم احمدی نژاد بخاطر زیرپا گذاشتن قانون مربوط به ممنوعیت ترغیب نژادكشی مصوبه سازمان ملل مورد مواخذه قرار گیرد. در روزنامه امروز نشنال پست كوتلر در فراخوانش برای "لایحه مواخذه ایران"، تاكید كرد فكوس كانادا و جهان در مورد ایران نه تنها بخاطر برنامه هسته ای اش بلكه بخاطر سركوب داخلی و ترغیب نژاد كشی باشد. این لایحه خواهان ممنوعیت معامله با یكسری از صنایع ایران میباشد و این میتواند به طور نمونه به قطع ورود گازولین به ایران منجر گردد . *

 

* توضيح: مطلب فوق بخشى از مقاله ترى گلوين در روزنامه نشنال پست کانادا در تاريخ ۲۴ ژوئیه ۲٠٠٩ در باره ايران و کمپين بين المللى هما ارجمند براى بستن سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى است.