Logo

اطلاعیه سازمان آزادی زن درباره مروه شربینی

مروه شربینی،  زن 31 ساله ای که با همسر خود جهت ادامه تحصیل در شهر درسدن آلمان زندگی می کرد،  در مقابل چشم فرزند خردسالش، با ضربات چاقو به قتل رسید. طبق گزارش مطبوعات اروپایی "مروه شربینی" علیه مرد جوانی به نام آلکس که او را بخاطر محجبه بودن "تروریست" خوانده  شکایت کرده بود. دادگاه بررسی به این شکایت روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد. مرد متهم در دادگاه به مروه حمله کرده و وی را با ضربات چاقو به قتل رساند. وی همچنین به همسر مروه که برای دفاع از همسرش دخالت کرده بود حمله و او را نیز مجروح کرد. .
بر اساس گزارش روزنامه (تاز) آلمان، آلکس به ارتباط خود با حزب نئونازیِ "ان پی دی" که به داشتن تمایلات راستِ افراطیِ نژادپرستانه معروف است، اعتراف کرده است. همچنین روزنامه (سیت) به نقل از دادستان آلمان اعلام کرد: تحقیقات خود را در مورد علت این حادثه آغاز کرده است تا مشخص شود که آیا اسلام ستیزی  در این قضیه دخالت داشته یا مخالفت با "مهاجران".
سازمان آزادی زن قاطعانه این جنایت راسیستی را محکوم میکند. بمنظور مقابله با راسیسم و جلوگیری از رشد  فاشیسم در جامعه باید قطب آزادیخواهی، برابری طلبی و سکولاریسم را تقویت و تحکیم کنیم و قاطعانه هر دو قطب تروریسم دولتی و اسلامی را طرد و افشاء نمائیم.

زنده باد آزادی زن
زنده باد آزادی، برابری، سکولاریسم
سازمان آزادی زن
15 ژوئیه 2009