ایران خودرو؛ مهر کام پارس و ایتکو پرس!
سايپا؛ طرح اخراج کارگران

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 5000 نفر از کارگران شرکت مهر کام پارس ایران خودرو تاکنون موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به خرداد ماه خود نشده اند. در دو هفته گذشته با وجود پی گیریهای مداوم کارگران برای نقد نمودن دستمزدهایشان٬ کارگران ناراضی و معترض از عوامل مزدور کارفرما و سرمایه داران چیزی جز تهدید و وعده های دروغ و امروز و فردا نشنیده اند. عوامل کارفرما و مسئولین بخشهای مختلف مهر کام در حالیکه همگی جیبهایشان پر از پولهای بادآورده از قبل کار کارگران است٬ در جواب اعتراض کارگران گرسنه میگویند: ما میدانیم، درک میکنیم٬ فشارها زیاده، ما مشکلات شما را به زرکش (مدیر مهر کام پارس) گفته ایم، چکار کنیم ساپکو پولهای ما رو نمیده، ما به فکر شما هستیم، شما اگه همین کارتان را از دست دهید چکار میکنید؟ و مزخرفاتی از این دست!

یکى از کارگران شیفت شب میگفت: مادرم مریضه٬ چشمهاش نمی بینه٬ باید جراحی بشه، کرایه خانه ام پس افتاده و برای خرج و مخارج روزانه هم زن و بچه ام معطلند. از در و همسایه قرض می کنیم  و هزار بد بختی دیگه داريم.

نپرداختن دستمزدها و انواع کارشکنی سرمایه داران و عواملشان در پرداخت حقوق ناچیز کارگران گرسنه و محروم در شرایطی صورت می گیرد که هر یک از عوامل و کاسه لیسان دزد باند زرکش ماهانه مبالغ چند میلیونی بدست آمده از کار و رنج کارگران را تحت عناوین؛ حقوق، پاداش، کارانه، ماموریت و غيره به جیب می زنند. از طرف دیگر در این روزها حکومت اسلامی سرمایه داران برای سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی صدها میلیارد تومان صرف حکومت نظامی اعلام نشده و مراسم او باش چرخانی برای ایجاد جو ارعاب و وحشت و سانسور و سرکوب در میان مردم نموده است.

ايتکو پرس
در روزهای گذشته نیز کارگران ایتکو پرس اعتراضاتی برای نقد کردن بن های خوار و بار داشتند. بن های خوار و بار حدود 1500 نفر از کارگران سایت یک و دو ایتکو پرس مربوط به اسفند سال پیش و فروردین و اردیبهشت و خرداد امسال٬ که ماهی 30 هزار تومان است٬ تاکنون به کارگران پرداخت نشده و همچنان بلاتکلیف و پا در هوا مانده است. نیاکان مدیر ایتکو پرس در جواب کارگران معترض ظاهرا وعده پرداخت بن های مربوط به امسال را داده و گفته است بن های اسفند سال پیش فعلا بماند!؟  حضرات به روال همیشه قصد بالا کشیدن بخشی از طلبهای کارگران را دارند.

شرکت مهر کام پارس با بیش از 5000 نفر کارگر قراردادی سفید امضا و یک طرفه با پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی در 3 شیفت فشرده و سنگین کاری از زیر مجموعه های اصلی ایران خودرو در زمینه تهیه و تولید انواع سپر و داشبرد و لوازم جانبی خودرو بوده و در جاده مخصوص کرج واقع است. سایت یک و دو ایتکو پرس از مجموعه های مهم پرسی ایران خودرو با بیش از 1500 کارگر قراردادی سفید امضا و دستمزد های 264 هزار تومانی و شیفتهای سنگین و پر خطر کاری واقع در جاده مخصوص کرج و اتوبان کرج قزوین می باشند.

باز هم طرح اخراج کارگران سایپا یدک!
این روزها دوباره سایه وحشت بیکاری و زمزمه اخراج 500 نفر از کارگران سایپا یدک اوج گرفته است. در سال پیش نیز طرحهائی برای اخراج و تعدیل کارگران وجود داشت که با نزدیک شدن زمان مضحکه انتخابات حکومت جانیان اسلامی در خرداد امسال برای عوامفریبی و تحمیق کارگران مسئله تعدیل ها و اخراج کارگران را موقتا کنار گذاشتند.  حتی به دستور بذر پاش که یکی از نزدیکان احمدی نژاد قاتل است بسرعت صدها نفر از کارگران شرکتهای پیمانکاری را از این شرکتها منفک نموده و خود سایپا با این کارگران قرارداد بست. ظاهرا وعدهائی نیز برای بهبود زند گی به کار گران داده شد.

به دستور عموزاده مدیر سایپا با کارگران زیر دیپلم قرارداد 5/1 ماه و با کارگران دیپلم قراردادهای 5/2 ماه بسته اند. هم اکنون که بسیاری از کارگران در پایان قراردادهای سفید امضا، یک طرفه و کوتاه مدت خود هستند٬ از جانب عموزاده و باندهای دزد و سرکوبگر حاکم بر سایپا یدک زمزمه های تعدیل و اخراج و بیکار سازی کارگران بگوش می رسد. این شمارش معکوس و نبود هرگونه امنیت شغلی زندگی کارگران محروم و زحمتکش و خانواده هایشان را در ابهامی رنج آور فرو برده است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٧ تير ١٣٨٨ – ٨ جولاى ٢٠٠٩