به کیهان شریعتمداری
حکومت منحوس تان رفتنى است
على طاهرى

روز 13 تیرماه کیهان شریعتمداری که عصاره جنایات سی ساله رژیم اسلامی در یک کلام است و در این اواخر صفحات لجن نامه اش چیزی جز تهدید و ارعاب مردم و مارک بیگانه و ستون پنجم زدن و دادن صفت ارازل و اوباش نيست (چیزی که برازنده خودشان است)  بار دیگر مردم را به اعدام و محاکمه برای ایجاد آشوب و بلوا تهدید کرد. از اینکه این جانیان که دستشان به خون دهها هزار انسان بیگناه آلوده است از هیچ جنایتی فروگذار نیست شکی نیست. در اینکه باید توجه تمام نهادهای بین المللی و مردم متمدن دنیا را به جنایاتی که در سایه شوم اسلامیون در ایران رخ می دهد و روی تمام جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است جلب کرد ذره ای نباید تردید داشت. اما باید به این سگ هار آدمکش فهماند که رژیم منحوستان روزهای آخرش را طی می کند.

چیزی از تبلیغات شنيع شان در رابطه با سرکوب شورش ها و شوهای تلویزیونی شان نگذشته بود که جناح دیگر ارتجاع آب سردی روى سرشان ریخت. حزب کارگزاران متعلق به رفسنجانی انتخابات را منتفی دانست هر چند که رد و قبول انتخابات اسم رمز امتیازگیری و دعوا بر سر قدرت و ثروت ميان باندهاى مافيائى است.  اما اینها شکافهای عمیق تر رژیم مرتجعان ادمکش اسلامی را نشان می دهد. همین امروز له له می زنند که جنگی از آسمان نازل شود و بتوانند چند صباحی دیگر عمر کنند. حتی برادران حکومتی خود را که سالها در خدمت دستگاه سرکوب و شکنجه رژیم شمشیر زده اند تهدید به اعدام و دستگیری می کنند. اما نه جنگ و نه اعدام و نه ارعاب و سرکوب قادر به سرپا نگه داشتن جرثومه جنایت و سرکوب و بی حقوقی رژیم اسلامی نخواهد شد .

 به راستی واماندگی کلمه گویایی برای رژیم در گوشه افتاده اسلامی در ایران است. حالت سران رژیم و پادوهایی مثل شریعتمداری مانند حیوان وحشی زخمی شده است که در آخر عمرش به در و دیوار چنگ می زند. رفته اند میان مردم سهام عدالت به مبلغ هشتاد هزارتومان پحش کرده اند. گویا با هشتاد هزار تومان و مبلغهای ناچیز می توانند مردم معترض را راضی نگه دارند! کسی نیست بگوید این هشتاد هزار تومان قیمت حرمت پایمال شده انسانی 60 میلیون نفر است؟ قیمت سی سال سرکوب و دیکتاتوری است؟ بهای خون صدها هزار انسان شریف است؟ این مجسمه های حماقت دنیا را احمق فرض کرده اند! دریایی از نارضایتی را ميخواهند با پخش سیب زمینی مجانی جواب بدهند؟

نه دخالت گسترده سپاه پاسداران و عاملهای سرکوب٬ نه اخراج های دسته جمعی٬ نه شکنجه و ضرب و شتم و آدم کشی عنان گسیخته قادر به کسب اپسیلون آرامشی برای رژیم ضد بشری اسلامی تا همین لحظه نشده است! صحنه دختران و زنانی که با دست خالی جلوی ماموران تا دندان مسلح رژیم سینه سپر می کنند به راستی تودهنی مناسبی برای ژست شکنجه گران جلادى امثال شریعتمداری است. اما هم شریعتمداری و هم تمام سران سرکوب بدانند که روز محاکمه خودشان از هر کسی نزدیک تر است. پرونده تان را سنگین و سنگین تر کنید. راستش مدل حقیر آیشمن اسلامی هم نخواهید شد. اطاعت از دستور و من کاره ای نبودم و این خزعبلات نجاتتان نخواهد داد! تا همین امروز هم که سر قدرت بوده اید مردم اجازه نداده اند یک روز آب خوش از گلوی شما پایین برود! انقلاب در شرف تکوین شما و سران رژیم کثیفتان را راهی زباله دان تاریخ خواهد کرد! سران رژيم سلطنتى و ساواک و زندان اوین در زمان شاه خوابش را نمی دیدند که به فرصت کوتاهی به سرنوشت اينچنینی دچار شوند. شما که اصلا قابل مقایسه نیستید !

اما رژیم نیمه جان اسلامی را نباید امان داد. تا همین الان ضربه های کاری بر پیکرش وارد آمده و باید کار را یک سره کرد. وظیفه تاریخی تک تک مردم و کارگران و معلمان و پرستاران و آحاد اجتماع فلج کردن سیستم اداری و نظامی این رژیم منحوس اسلامی سرمایه داران است. زنان تا همین الان گامهای بزرگی در مبارزه بر علیه رژیم اسلامی برداشته اند. جنبش های اعتراضی ایران از این پتانسیل برخوردارند که رژیم را به گورستان بفرستند! باید شوراها را در محلات تشکیل داد. تامین امنیت مبارزه در جلوی جانوران اسلامی را جوانان و مردم مبارز باید تامین کنند. همانطور که در خیابان ولی عصر فرصت تکان خوردن به رژیم ندادید در کل ایران شرایط این چنینی بسازید! دستگاه سرکوب رژیم در مقابل اتحاد مردم هیچ است! دستگاه سرکوب 6 ساعته به قول خود رژیم از کار افتادنی است.

در آخر به شریعتمداری جلاد باید بگویم همین امروز هم ما بیکار ننشسته ایم. در اقصی نقاط دنیا کمیته های حقیقت یابی و پیگرد سران رژیم تشکیل شده است. ارتباط و مماشات با رژیم اسلامی از سوی غرب به سادگی امکان پذیر نیست. شما در دنیا رسوا شده اید. به مدد اینترنت و ماهواره جنایت تان به طرفه العینی روی مانتیور خبرگزاری هاى دنیا قرار میگیرد و تازه کار را به اینجا ختم نخواهیم کرد. این مبارزه را تا دادگاهی تان ادامه خواهیم داد ! *