گسترش بازداشتها و خانه گردیها در تهران !

بنا به خبر دريافتى٬ به دنبال اعتراضات پرشکوه مردمی در هفته های اخیر برای بزیر کشیدن حکومت جانیان اسلامی٬ حکومت نظامی موج تعرض و بازداشت هاى وسيع را شروع کرده است. نيروهاى سرکوبگر و امنيتى رژيم بدنبال قتل و ضرب و شتم جوانان و مردم معترض به جان آمده٬ در این روزها موج وسیعی از دستگیری و بازداشتها و خانه گردی را در سطح شهر تهران به شيوه فاشیستها شروع کرده اند.

در همین رابطه در روز دوشنبه هشتم تیرماه٬ ماموران سرکوبگر حکومتی به کارگران زحمتکش نانوایی سنگک و لواش خیابان بلوار فردوس به بهانه شرکت در اعتراضات مردمی و اغتشاش و به آتش کشیدن کیوسک نیروی انتظامی و... به طرز وحشیانه ای حمله ور شده و 12 نفر از این کارگران زحمتکش را به زندان اوین منتقل می نمایند. هم اکنون این دو نانوایی بدلیل دستگیری کارگرانش تعطیل می باشند. از سوی دیگر عوامل اطلاعاتی در این روزها  با کنترل و مراقبت از منازل و مجتمعهایی که مردم شبانه در پشت بام آنها علیه حکومت شعار داده و یا می دهند٬ ماموران سرکوبگر و اطلاعاتی شبانه مشغول یورش به خانه ها و حریم زندگی خصوصی مردم هستند. ماموران سرکوبگر پس از تفتیش و خانه گردی جوانان و افراد سرپرست خانوار را دستگیر نموده و به مکانهای نامعلومی منتقل می کنند.

خانه گردی و یورش به زندگی خصوصی مردم در بسیاری از محلات تهران از جمله ستارخان، شهرک آپادانا، میدان توحید٬ بلوار کشاورز، خیابان ولی عصر، فلکه دوم و اول صادقیه٬ و در بسیاری دیگر از محلات اجرا شده و همچنان در حال اجراست.

از طرف دیگر حکومت اوباش اسلامی از طریق عناصر مزدور حراستی خود طی بخشنامه های محرمانه از ادارات دولتی خواسته است به قید فوریت اسامی کارمندان و کارکنانی را که در این روزها از خروجی ساعتی و مرخصی شهرستان استفاده نموده اند را در اختیار ارگانهای حراست و سرکوبگر قرار دهند.

بنا به اخباری اکثریت دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در زندان اوین در بندهای تحت نظارت اداره اطلاعات نگه داری، شکنجه و بازجو یی می شوند. بنا به یک خبر موثق حکومت اوباش اسلامی در هفته های گذشته برای سرکوب اعتراضات مردمی اقدام به سازماندهی و جمع آوری 000/20 نفر متشکل از عناصر بسیجی، لمپن و چماق بدست و شرور از شهرستانهای مختلف و گسیل این مزدوران به تهران نموده است. ظاهرا مزد روزانه این عناصر 7000 تومان بوده بنا به اعلام یکی از عوامل امنیتی حکومت اسلامی هزینه روزانه این 000/20 نفر رقمی حدود 140 میلیون تومان در روز است. هم اکنون دولت احمدی نژاد طی بخشنامه محرمانه به کلیه بانکها اعلام نموده هر یک از بانکها موظفند هزینه یک روز این اوباش چرخانی را بپردازند !

جو پلیسی و سرکوب و حکومت نظامی اعلام نشده در جای جای تهران همچنان به قوت خود باقیست. این روزها خیابانها و میادین اصلی تهران صحنه جولان انواع نیروهای پلیس ضد شورش، لباس شخصی ها و گله های موتور سوار بسیجی و پاسداری است که جنون آمیز حتی در مسیر خیابانهای ویژه طرح ترا فیک، یک طرفه و ... زوزه می کشند .

 بنا به خبر ديگرى جمهورى اسلامى در سنندج در روزهاى گذشته چهار جوان را در ملا عام اعدام کرده است. در تبريز و اصفهان و شيراز و اهواز وضعيت به همين ترتيب است. دستگيرى و خانه گردى عمومى تر است اما در تهران وسيع و گسترده است.

جمهورى اسلامى نميتواند ميليونها نفر را بگيرد و زندانى کند و برايشان شو "عامل آمريکا و اسرائيل" بسازد. حکومت نظامى احمدى نژاد وظيفه اش انتقام گرفتن از مردم٬ ترساندنشان٬ گسترش ارعاب در جامعه٬ و تصفيه مخالفين درون حکومت است. اما حکومت نظامى اوباش اسلامى دوام نمى آورد. نميتوان يک کشور هفتاد ميليونى را با حکومت نظامى اداره کرد. آنهم دولتى که خوديهايشان هم برسميتش نميشناسند و مردمى که تا دو روز پيش خواب از چشم امام زمان اين دلقک ربوده بودند قبول نميکنند. موج اعتراض در جامعه با سرعت گسترده خواهد شد. جمهورى اسلامى به اين روشها نميتواند اين پيچ مرگ را رد کند. اين اقدامات تنها آتش قيامهاى شهرى را شعله ور تر ميکند. جمهورى اسلامى رفتنى است.  

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٠ تير ١٣٨٨ – ٢ جولاى ٢٠٠٩