بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در باره

"منشور آزادی، برابری و رفاه"
مصوب دفتر سياسى حزب

۱- جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی است. ما باید تضمین کنیم که مبارزه برای بزیر کشیدن رژیم نکبت بار اسلامی هر چه گسترده تر، هدفمند تر، قدرتمند تر به پیش رود و هر چه سریعتر و کم مشقت تر به نتیجه برسد. سرنگونی رژیم اسلامی گام اول در تحقق هرگونه بهبودی در زندگی مادی و معنوی مردم و کسب بدیهی ترین حقوق و آزادیهای فردی و مدنی در زندگی میلیونها توده مردم است.

۲- تحولات امروز فقط بر سر بود و نبود رژیم اسلامی نیست. آنچه امروز میگذرد تعیین میکند که فردا دهها میلیون انسان چگونه خواهند زیست. از هم اکنون کشمش طبقات و جنبشهای اجتماعی بر سر اینکه چه نظامی باید بر جای رژیم اسلامی بنشیند در بطن مبارزه علیه این حکومت آغاز شده است و در پی سرنگونی رژیم اسلامی و تا تثبیت حکومت بعدی ادامه خواهد یافت. انتخابی بزرگ دارد صورت میگیرد. آینده میتواند شاهد پیروزی ما و برپایی جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانی باشد، جامعه ای بدون استثمار، بدون فقر، بدون طبقات بالادست و فرو دست، بدون استبداد، بدون حاکمیت خرافات مذهبی و سنتها و اخلاقیات ارتجاعی، بدون نابرابری، و بدون تبعیض.

۳- حزب اتحاد کمونیسم کارگری در تحولات جاری برای یک پیروزی تمام عیار سوسیالیستی، برای تحقق آزادی، برابری، حکومت کارگری و برقراری یک جمهوری سوسیالیستی مبارزه میکند. حکومت کارگری با به اجرا گذاشتن کلیت برنامه کمونیستی خویش، شرایط آزادی و رهایی و برابری واقعی و کامل همه مردم را فراهم میکند. سازماندهی انقلاب کارگری علیه جمهوری اسلامی مطلوب ترین و مطمئن ترین راه رسیدن مردم به خواستهایشان است.

۴- "شعار آزادی، برابری، حکومت کارگری" شعار استراتژیک حزب ما در تحولات جاری است. در عین حال شعار "آزادی، برابری و رفاه" شعار تاکتیکی حزب و چهارچوب عمومی و فشرده مطالبات مردم در مبارزه علیه بی حقوقی و استبداد و نابرابری و فقر و فلاکت و حکومت مذهبی و حلقه اتصالی میان مطالبات امروز و خواستهای استراتژیک ما است.

۵- تحقق مطالبات "آزادی، برابری، رفاه" مستلزم سرنگونی رژیم اسلامی و استقرار نظامی متضمن این خواستها در جامع ترین شکل خود است. جمهوری سوسیالیستی مطلوبترین حکومت ضامن این مطالبات و تامين وسيعترين آزادى و برابرى حقوقی و اجتماعی شهروندان در تمام سطوح است.

۶- حزب اتحاد کمونیسم کارگری مردم آزادیخواه٬ زنان٬ جوانان٬ و کارگران را به تلاش برای تبدیل این منشور به خواست گسترده توده های مردم فرا میخواند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳۰ خرداد ۱۳۸۸ – ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹


منشور آزادی، برابری و رفاه

آزادی
۱- سکولاریسم: جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش. لغو کلیه قوانین و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند. آزادی مذهب و بی مذهبی.

۲- آزادی بیان: آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب.

۳- آزادی تمامی زندانیان سیاسی: لغو مقوله "جرم سياسى"، لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه و یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم و روان افراد.

۴- آزادى پوشش: آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش.

۵- محاکمه تمامی آمرین و عاملین جنایت توسط دادگاههاى منتخب و عادلانه مردم.

برابری
۶- برابری زن و مرد: برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی. لغو حجاب. لغو جدا سازیها و آپارتاید جنسی.

۷- برابری حقوقی: برابری کامل حقوقی همه شهروندان، صرفنظر از جنسیت، مذهب، ملیت، نژاد و تابعیت.

رفاه
۸- حداقل دستمزد: تعیین حداقل دستمزد مکفى توسط نمایندگان تشکل های سراسری کارگری. در شرایط کنونی حداقل دستمزد باید یک میلیون تومان باشد.

۹- بیمه بیکاری: پرداخت بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد بیکار و آماده به کار. پرداخت بیمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد رسمی.

۱۰- طب و درمان رایگان و قابل دسترس، آموزش رایگان در تمامی سطوح، تامین مسکن مناسب برای همگان: هزینه مسکن نباید از ده درصد درآمد فرد یا خانواده بیشتر باشد.