ستون آخر٬
تابستان داغی در پیش است !
هشدار رفسنجانی٬ تهدید کروبی٬ روزهای تعیین کننده آتی
على جوادى

این روزها بازار تهدید و خط و نشان کشیدن در نظام جمهوری اسلامی بالا گرفته است. احمدی نژاد تهدید به افشای ٽروتهای دزدی شده توسط اصلیترین آخوندهای حاکم میکند. رفسنجانی و ناطق نوری و کروبی را رسما به دزدی و شکنجه متهم کرده است. قول داده است که اسنادش را رو کند.
 
کروبی تهدید کرده است که اگر در مضحکه انتخاباتیشان تقلب شود٬ نمیگذارد "کار به ظهر کشیده شود". قرار است که این بار حاج آقا بعد از نماز صبح دیگر نخوابد و گزارشات انتخاباتی را رصد کند. گویا در تدارک فرمان قیام علیه جناح راست است؟

رفسنجانی نامه سرگشاده به خامنه ای نوشته است. اولین بار در این سی سال است که سران رژیم برای هم نامه علنی میفرستند. تلاش کرده است حساب خودش را از خامنه ای و وضعیت موجود جدا کند. کلی گله و شکایت که احمدی نژاد با تکیه به رهبر دارد عر و تیز میکند. اعلام کرده است که "من ادامه وضعیت موجود را به صلاح نظام نمی دانم". نگران "آتشفشان" اعتراض مردم و سرنوشت ثروتهای دزدی شده و "حرمتش" است؟ لحنش افشاگرانه و تهدید کننده است.
 
چاقوکشان مجاهدین انقلاب اسلامی نامه شان به احمدی نژاد را با "انتخاب ناسالم و براساس دوپینگ ها و خلاف قانون" شروع کرده اند. گفته اند که مناظره اش با موسوی٬ "مناظره انسانیت با سبعیت بود"؟ میگویند که "خزانه دولت و بانک ها را به حیاط خلوت و کیسه شخصی خود برای توزیع پول و خرید رای مردم تبدیل کرده" است. هشدار داده است که "بنظر میرسد حامیان شما قصد دارند انتخابات ٢٢ خرداد را به یک کودتا تبدیل کنند و پس از آن شروع به تسویه حساب با مخالفان کنند".
 
مدافعین احمدی نژاد سناریوی "احمدی نژاد کشون" را برملا میکنند. از قرار از هم اکنون نام "شهید احمدی نژاد" در پیام های تلفنی به راه است .

شاهرودی هشدار داده است که "اتهام" در رژیم جمهوری اسلامی جرم است. اتهام زنندگان را مورد تعقیب قانونی قرار خواهند داد! این یکی دیگر کاملا حواس پرتی گرفته است .

بحٽ کودتا و اعلام شرایط اضطراری نقل هر محفل و باند مسلحی است. همه از قرار در حال تدارک اند. هیچ جناحی قصد تسلیم و زانو زدن را ندارد. تازه رهبر هنوز از خفقان بیرون نیامده و حرفی نزده است. باید دید رهبر این اوباش چه میگوید. اما آنچه معلوم است این است که کسی برای ایشان تره هم خورد نخواهد کرد. اما تا همینجا شکنجه گران کیهان تهران چنگ و دندانشان را نشان رفسنجانی داده اند و به سرنوشت طاهری تهدیدش کرده اند .

این مجموعه ای دیدنی است. انعکاس اعتراضات مردم و داغ شدن زمین زیر پایشان است. صحنه ها و تصاویر بیاد ماندنی اند. تاکنون سابقه نداشته است این چنین رو در روی هم قرار بگیرند. در حکومت اسلامی – آخوندی٬ خودی هایشان آخوندان حاکم را به دزدی و شکنجه و چپاول متهم میکنند. دیگری تهدید میکند که اگر تقلب کنید٬ شلوغش میکنیم. نمیگذاریم حتی "کار به ظهر" کشیده شود. از قرار نمیدانند که هر فراخوان به مردم در تعرض به جناح دیگر به چاشنی خیزش مردم علیه کل رژیم تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر زمانی که محفلی حکم به دزدی آخوندها میدهد٬ مردم در پایین برای محاکمه حکومت آخوندها و اسلام و کل بساط این اوباش اسلامی به خط میشوند. مضحکه انتخابات به مهلکه انتخابات برایشان تبدیل شده است. پوسته های ظاهری کنونی به سرعت به کناری خواهند رفت. مردم به سرعت "اسلحه ها را از یک دوش به دوش دیگر خواهند انداخت". با هر درجه تغییر توازن قوا شعارهای به نفع موسوی و کروبی به زباله دان انداخته خواهد شد و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی زبانزد همگان خواهد شد. روزهای حساسی در پیش است. تابستان داغی در برابرشان قرار دارد. تابستانی که میتواند بساط رژیم اسلامی را در هم بپیچد. کابوس مرگ سراپای رژیم اسلامی را گرفته است. مردم برای پیروزی باید به گرد پرچم کمونیسم کارگری متحد شوند . *