تلاشهاى شکست خورده جمهورى اسلامى در خارج
گزارشى از واحد گوتنبرگ حزب

مدتی است که رژیم جمهوری اسلامی با همکاری وزارت امور خارجه سوئد تلاش میکند تحت پوشش "خدمات  کنسولی" حضور علنى خود را در شهرهای مختلف سوئد سازمان دهد. اين اقدام ويژه سوئد نيست اما اين کشور اهميت زيادى برايشان دارد. عوامل رژیم اسلامی در سفرهاى قبلى به شهرهاى گوتنبرگ و مالمو مفتضح شدند. تلاش کردند صورت شان را با سيلى سرخ نگهدارند و سومین "سفر کنسولى" را راه انداختند. براى در امان بودن از دست مخالفين سياسى اينبار هم به محل امن ترى رفتند و هم تاريخ سفر را دو بار عوض کردند. بعد از گذشت 20 روز از تاریخ اعلام شده قبلی، اینبار با کمک لابیهای سوئدی، سالنی را درون يک هتل واقع در يک مجتمع اجاره کردند تا بتوانند از طریق راهروهای بین Hotell Gothia و Mässan  Svenska خود را به سالن مربوطه برسانند. اينبار با مقدمات و ديدار و تشکرات قبلى از پليس ظاهرا اطمينان خاطر گرفته بودند که حسابى محافظت خواهند شد و دست فعالين سياسى مخالف به آنها نخواهد رسيد.

آنچه در دعواى رژيميها و مخالفين مضحک بود تلاش چند رادیوی محلی فارسی زبان و سایت استکهلمیان در دفاع از تحرک و تلاش رژيم و هتاکى عليه مخالفين بود. اين راديوها زیر پوشش "دفاع از آزادی بیان" به تريبون تبليغ سفارت جمهورى اسلامی تبديل شدند و سایت استکهلمیان هم زير پوشش "خدمات به ايرانيان" عليه ايرانيان مخالف يقه دريد. اينها نه کسى هستند نه حتى خوشنام اند. مشتى بازارى اند که هر کسى پول بيشتر بهشان بدهد در خدمتش قرار ميگيرند.

شهلا نوری کادر حزب در نامهِ سرگشاده ای به تاریخ 26 مای 2009 از مسئولین   Göteborg & Co  خواست که اجاره محل مورد نظر را لغو کنند . دراين نامه به عملکرد جمهورى اسلامى و جناياتش اشاره شده و بعنوان نمايندگان يک حکومت تروريستى ياد شده بود. یکی از مسئولان اين شرکت  در یک تماس تلفنی توضیح داد که این محل بطور مستقیم از Göteborg mässan کرایه شده است. مسئول مربوطه طی یک نامه کتبی اینچنین اعلام کرد: "ما هیچ موضعگیری سیاسی در مورد مشتریان خود اتخاذ نمی کنیم. سفارت ایران مشتری ما است و در این مورد بخصوص سالنی را هم برای مدت 2 روز در اختیار سفارت ایران قرار داده ایم تا بتوانند به ایرانیان مقیم غرب کشور سوئد خدمات مربوط به ویزا ارائه دهند."

ساعت 8 صبح روز جمعه 29  مه 2009 بتدريج فعالین و مخالفين جريانات اپوزيسيون در محل حاضر شدند. پلیس اما خيلى زودتر آمده بود و محوطه را با مانع هاى آهنی بسته بود. بسرعت باندورلها نصب شدند و شعار دادن عليه حضور حکومت آغاز شد. شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی، عکسهای اعدام کودکان، باندرولِ  WANTEDبا عکس 4 تن از جنایتکاران رژیم اسلامی، عکسهای از مبارزات جنبشهای اجتماعی ایران و پرچمهاى حزبى محوطه را پوشانده بود. بتدريج حضور مخالفين بيشتر شد و طنین مرگ بر جمهوری اسلامی در فضا پیچید. سخنرانیهایی مبنی بر شرم آور بودن اقدام  Göteborg Mässan و وزارت خارجه سوئد در مماشات با عوامل رژیمی که در بربریت زبانزد خاص و عام است، رژیمی که کودکان را اعدام ميکند و اجتماع ساده کارگران را در اول مه وحشيانه سرکوب ميکند مرتبا تکرار ميشد. رسانه هاى سوئد از روزنامه ها و تلویزیونهای مختلف به محل آمدند و گفتگوهائى در رابطه با این اعتراض با حاضرين صورت دادند. همينطور ديگر رادیوهای فارسی زبان نیز با معترضین در محل مصاحبه کردند. این اعتراض پرشور در روز 30 مه نیز ادامه داشت و به دلیل مصادف بودن این روز با تعطیلی آخر هفته تعداد بیشتری از مردم آزادیخواه و مخالفین رژیم اسلامی شرکت کردند. یکی از دست آوردهای دو روز اعتراض پرشور عليه حضور عوامل رژيم انعکاس آن در رسانه هاى سوئد بود که از اين طريق جمهورى اسلامى بيشتر بى آبرو گشت. دست آورد دیگر اينبود که جمهورى اسلامى نتوانست ژست "ارائه خدمات کنسولى" بگيرد. عدم استقبال جامعه ایرانی از مزدوران رژیم آدمکشان اسلامى باعث شد که مجددا دست خالى به لانه هايشان برگردند.
 
تلاشهاى جمهورى اسلامى در سوئد همواره شکست خورده است. جاسوسى و ترور و تهديد و خريدن اين و آن هميشه کارشان بوده و خواهد بود اما حضور علنى و با خيال راحت نه. هدف اينبود و هست که آمد و رفت شان را عادى کنند٬ مخالفين را بترسانند٬ خودشان علنى شوند و ما مخفى شويم. اما تاکنون شکست خوردند و در آينده نيز شکست خواهند خورد. در پايان دو روز اعتراض و تقابل با حضور عوامل رژیم اسلامی در گوتنبرگ، شرکت کنندگان و نمايندگان جريانات سياسى به تداوم مبارزه قاطع با جمهورى اسلامى تا سرنگونى اين رژيم تاکيد کردند. *
31  مه 2009