عليه مضحکه "انتخابات"
جنایتکاران اسلامی بميدان بيائيم!

نمايش "انتخابات" رژيم اسلامی روز ١٢ ژوئن برگزار میشود. جمهورى اسلامى تلاش ميکند در داخل و خارج مردم را پای صندوق های "رای" بکشاند. انتخاب ما يکى از چهار کانديد جنايتکار نيست٬ انتخاب ما سرنگونى کل اين نظام است. عليه اين بساط متحدانه بميدان بيائيد. همراه با دوستان و خانواده تان در تظاهرات عليه جمهورى اسلامى در روز ١٢ ژوئن شرکت کنيد!

جمعه برابر با 12 جون
ساعت 09.00 تا 18.00
در مقابل کنسول گری رژیم اسلامی

آدرس The Iranian Consulate, 50 Kensington Court, London
نزدیک ترین ایستگاه قطار: "های استریت کنزینگتون"

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری

تشکیلات خارج از کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری (واحد انگلستان)

شماره تلفن های تماس:
سیروان قادری : 07765431276   توحید اقدامی : 075061993863