آزادى کارگران را تبريک ميگوئيم!

ضرب و شتم فعالين کارگرى را محکوم ميکنيم!

 

بنا به اخبار منتشر شده روز سه شنبه محمد اشرفی و کاوه مظفری٬ مجيد توکلى٬ بهنام اسد زاده و روز دوشنبه ٧ نفر از اعضاى تعاونی فلزکاران مکانیک از زندان آزاد شدند. حزب آزادى اين کارگران را به اعضاى خانواده و دوستان آنها تبريک ميگويد.

حزب مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادن جعفر عظيم زاده٬ سعید یوزی و محمد اشرفی را قويا محکوم ميکند. سعيد بوزى به سرطان معده مبتلا است و عليرغم آن توسط بازجويان اوين مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است. عليرغم اصراهای مکرر سعید یوزی، داروهای وی در اختیارش قرار داده نشده است. مسئوليت جان و سلامتى کليه دستگير شدگان با جمهورى اسلامى است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ خرداد ١٣٨٨– ٢٧ مه ٢٠٠٩