کارگران در دفاع از آزادی تمامی دستگیرشدگان تجمع اول ماه مه

در ادامه فعالیتهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری تعدادی دیگر از اتحادیه های کارگری آمریکا خواهان آزادی کلیه دستگیر شدگان مراسم اول ماه مه در تهران و سنندج شدند. در قطعنامه مصوب این اتحادیه ها همچنین آمده است:

"ما مطلع شده ایم که بیش از یکصد تن از فعالین کارگری و شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه در تهران و سنندج با ضرب و شتم دستگیر و زندانی شده اند. دستگیر شدگان مورد اذیت و آزار قرار داشته و از هرگونه حقوق مدنی در دفاع از حقوق خود محروم هستند. اسامی برخی از دستگیر شدگان که تاکنون به دست ما رسیده است عبارت است از:

۱- جعفر عظیم زاده، ۲- شاپور احسانی راد، ۳- بهرام (عیسی) عابدینی، ۴- سعید یوزی، ۵- نسرین علیزاده ۶- یونس ارژنگ ۷- مریم محسنی ۸- محمد اشرفی ۹- لاله محمدی۱۰- شریفه محمدی۱۱- افسانه عظیم زاده ۱۲- فاطمه اقدامی ۱۳- فاطمه شاه نظری۱۴- محمد لطفی۱۵- مسعود لقمان۱۶- غلامرضا خانی ۱۷- منصور حیات غیبی ۱۸- بهناز فرمانبر ۱۹- پروانه قاسمیان ۲۰- میثم جعفر نژاد ۲۱- امیر یعقوب علی ۲۲- کاوه مظفری ۲۳- جلوه جواهری ۲۴- علیرضا ثقفی ۲۵- محسن ثقفی ۲۶- اسداله پور فرهاد ۲۷- علی رضا فیروزی ۲۸- پوریا پیش تازه ۲۹- طاها ولی زاده ۳۰- حمید خادمی ۳۱- عین اله بصیری ۳۲- امید شفیعی ۳۳- نوید یزدی ۳۴- غلامرضا رجبی ۳۵- سجاد سبزعلی پور ۳۶- آیسان زرفام ۳۷- خوشبخت ۳۸- احمد داوودی ۳۹- محمدی سلیمی ۴۰- محمد احسانی ۴۱- صالح کیاآبادی ۴۲- حمید یعقوب علی ۴۳- سیروس فتحی  ۴۴- شریفه فتحی ۴۵- مریم میربهاری ۴۶- مریم یمینی ‌فر ۴۷- محمود حسینی و....

ما به نمایندگی از کارگران عضو اتحادیه های خود:

۱- دستگیری شرکت کنندگان و فعالین کارگری در مراسم اول ماه مه را قویا محکوم میکنیم. برگزاری تجمع کارگری حق مسلم و شناخته شده کارگران است.

۲- ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان هستیم. هرگونه وثیقه ای برای آزادی دستگیر شدگان باید لغو شود.

۳- ما همچنین خواهان آزادی سایر کارگران زندانی، آقایان: منصور اسانلو، ابراهیم مددی و لغو احکام زندان علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر، قربان علیپور و جلیل احمدی هستیم.

۴- ما خواهان آزادی بی قید و شرط سیاسی، بیان، مطبوعات، تشکل و اعتصاب  در ایران هستیم. ایجاد تشکل های مستقل کارگری جرم نیست٬ یک حق اولیه کارگری است.

امضا کنندگان:

اتحادیه کارکنان حرفه ای و مهندسی  (شاخه ۱۲۸)
اتحادیه کارگران ماشین سازی (شاخه ۵۳۵)
اتحادیه کارگران فولاد آمریکا (شاخه ۱۸۷۷)
اتحادیه بین المللی کارگران خدمات (شاخه ۳۴۷)
کنگره سازمانهای صنعنی و فدراسیون کار آمریکا (لس آنجلس)
اتحادیه کارگران شهرداری (شاخه ۸۰۰)
اتحادیه کارگران ماشین سازی (شاخه ۱۴۸۴)
اتحادیه معلمان لس آنجلس
اتحادیه کارگران فولاد آمریکا (لوکال ۲۱۰۲)
اتحادیه کارگران حمل و نقل (لوکال ۱۳۱۵)
اتحادیه کارگران فولاد آمریکا (لوکال ۳۳۸)
اتحادیه کارگران بارانداز (شاخه ۲۴۶)
اتحادیه کارکنان سینما و تئاتر (شاخه ۲۸۳)
اتحادیه کارگران بارانداز (شاخه ۱۳۲)
اتحادیه کارکنان ساختمانی (شاخه ۱۷۱۰)
اتحادیه کارکنان هتل و رستوران (شاخه ۸۴۶)
فدراسیون معلمین آمریکا (شاخه ۱۵۴)
اتحادیه کارگران مخابرات (شاخه ۳۹۹۶)
اتحادیه کارگران ماشین سازی (شاخه ۷۷۷)
اتحادیه کارگران ششستو (شاخه ۵۲)
اتحادیه کارگران مواد غذایی (۹۹۵)
اتحادیه بین المللی کارکنان خدمات (شاخه ۱۷۱۰)
اتحادیه کارگران نجار (شاخه ۴۰۹)
اتحادیه کارگران نقاشی (شاخه ۹۵)
اتحادیه کارگران متال (شاخه ۱۰۸)
اتحادیه زحمتکشان (شاخه ۳۰۰)
اتحادیه کارگران مخابرات (شاخه ۹۰۰۰)
اتحادیه کارکنان هتل و رستوران (شاخه ۱۱۰۸)
اتحادیه کارگران برق (شاخه ۱۵۶۴)

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۹ مه ۲۰۰۹