تظاهرات در لندن در اعتراض به
دستگیری فعالین کارگری در اول ماه مه تهران

عصر امروز، برابر با 16 ماه مه، تظاهرات مشترکی به فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری و چندین حزب و تشکل سیاسی دیگر در انگلستان در مقابل ساختمان "بی بی سی" برگزار شد .

شرکت کنندگان در این پیکت اعتراضی، ضمن نصب پلاکاردها و سر دادن شعارهایی در محکومیت جنایات جمهوری اسلامی، خواهان آزادی بی قید و شرط فعالین دستگير شده اول ماه مه در ایران شدند. جریانات شرکت کننده در تظاهرات به کرات از تریبون آزاد این پیکت سخنرانی کردند .

فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری ضمن خواندن اطلاعیه انگلیسی حزب در خصوص دستگیر شدگان اول ماه مه از تریبون تظاهرات مبادرت به توزيع اطلاعيه ميان عابرين دراين خصوص کردند.