اتحادیه های کارگری:

دستگیری شرکت کنندگان و فعالین کارگری
در مراسم اول ماه مه را محکوم میکنیم !

تعدادی از اتحادیه های کارگری آمریکا در پی تلاش فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان آزادی کلیه دستگیر شدگان مراسم اول ماه مه در تهران و سنندج شدند. در این اطلاعیه آمده است:

"ما مطلع شده ایم که بیش از یکصد تن از فعالین کارگری و شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه در تهران و سنندج با ضرب و شتم دستگیر و زندانی شده اند. دستگیر شدگان مورد اذیت و آزار قرار داشته و از هرگونه حقوق مدنی در دفاع از حقوق خود محروم هستند. اسامی برخی از دستگیر شدگان که تاکنون به دست ما رسیده است عبارت است از:

۱- جعفر عظیم زاده، ۲- شاپور احسانی راد، ۳- بهرام (عیسی) عابدینی، ۴- سعید یوزی، ۵- نسرین علیزاده ۶- یونس ارژنگ ۷- مریم محسنی ۸- محمد اشرفی ۹- لاله محمدی۱۰- شریفه محمدی۱۱- افسانه عظیم زاده ۱۲- فاطمه اقدامی ۱۳- فاطمه شاه نظری۱۴- محمد لطفی ۱۵- مسعود لقمان ۱۶- غلامرضا خانی ۱۷- منصور حیات غیبی ۱۸- بهناز فرمانبر ۱۹- پروانه قاسمیان ۲۰- میثم جعفر نژاد ۲۱- امیر یعقوب علی ۲۲- کاوه مظفری ۲۳- جلوه جواهری ۲۴- علیرضا ثقفی ۲۵- محسن ثقفی ۲۶- اسداله پور فرهاد ۲۷- علی رضا فیروزی ۲۸- پوریا پیش تازه ۲۹- طاها ولی زاده ۳۰- حمید خادمی ۳۱- عین اله بصیری ۳۲- امید شفیعی ۳۳- نوید یزدی ۳۴- غلامرضا رجبی ۳۵- سجاد سبزعلی پور ۳۶- آیسان زرفام ۳۷- خوشبخت ۳۸- احمد داوودی ۳۹- محمدی سلیمی ۴۰- محمد احسانی ۴۱- صالح کیا آبادی ۴۲- حمید یعقوب علی ۴۳- سیروس فتحی ۴۴- شریفه فتحی ۴۵- مریم میر بهاری ۴۶- مریم یمینی ‌فر ۴۷- محمود حسینی و....

ما به نمایندگی از کارگران عضو اتحادیه های خود:

۱- دستگیری شرکت کنندگان و فعالین کارگری در مراسم اول ماه مه را قویا محکوم میکنیم. برگزاری تجمع کارگری حق مسلم و شناخته شده کارگران است.

۲- ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان هستیم. هرگونه وثیقه ای برای آزادی دستگیر شدگان باید لغو شود.

۳- ما همچنین خواهان آزادی سایر کارگران زندانی، آقایان: منصور اسانلو، ابراهیم مددی و لغو احکام زندان علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر، قربان علیپور و جلیل احمدی هستیم.

۴- ما خواهان آزادی بی قید و شرط سیاسی، بیان، مطبوعات، تشکل و اعتصاب در ایران هستیم. ایجاد تشکل های مستقل کارگری جرم نیست٬ یک حق اولیه کارگری است.

امضا کنندگان:
اتحادیه کارگران شهرداری (لوکال ۲۶۲۰)، اتحادیه کارکنان حرفه ای و مهندسی، اتحادیه کارگران نجاری (لوکال ۲۰۹)، اتحادیه بین المللی کارگران خدمات (لوکال ۶۶۰)، فدراسیون شوراهای کارگران لس آنجلس، اتحادیه کارگان حمل و نقل و (لوکال ۵۰۲)، اتحادیه کارگران فولاد آمریکا (لوکال ۳۳۸)، کنگره سازمانهای صنعتی و فدراسیون کار آمریکا (شعبه لس آنجلس)، فدراسیون معلمین آمریکا (لوکال ۱۰۲۱)، اتحادیه کارکنان سینما و تئاتر (لوکال ۷۲۸)، اتحادیه کارگران ماشین سازی (لوکال ۹۴)، اتحادیه کارگران مواد غذایی (لوکال ۷۷۰)، اتحادیه کارگران مخابرات (لوکال ۹۰۰۰)، اتحادیه کارگان متال (لوکال ۱۰۸)، اتحادیه کارگران نساجی (لوکال ۲۲۹۷)، اتحادیه کارگران نجار (لوکال ۴۰۹)، اتحادیه کارگران ماشین سازی (لوکال ۱۱۸۶)، اتحادیه کارکنان هتل و رستوران (لوکال ۱۱۸۴)، اتحادیه کارگران بارانداز (لوکال ۱۷۱۰)، اتحادیه کارگران شستشو (لوکال ۵۲)، اتحادیه کارگران ساختمانی (لوکال ۱۱۷۰)"

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۲ مه ۲۰۰۹