انعکاس وسیع حرکت اعتراضی
سازمان آزادی زن به ازدواج اجباری

Foto: Sara Herlitz

روز 10 مه  2009 یک اطلاعیه مطبوعاتی در حمایت از یک دختر جوان که تحت خشونت خانوادگی و مورد تهدید قتل ناموسی قرار گرفته بود، توسط نهاد پلا و فادیمه را هرگز فراموش نکنیم، نهاد اول کودکان واحد گوتنبرگ و سازمان آزادی زن واحد گوتنبرگ با مضمون زیر به رسانه های سوئد مخابره شد:

دعوت به حمایت از زوج جوانی که مورد خشونتهای ناموسی واقع شده اند!
ازدواج اجباری باید جرم محسوب شود!

رابطه عشقی یک زوج جوان زمینه خشونت، تهدید و تعقیب آنها را از طرف خانواده دختر فراهم کرد. در حال حاضر این دختر 19 ساله و پسر 25 ساله به زندگی در شرایط مخفی محکوم شده اند. روز دوشنبه دادگاهی در شهر گوتنبرگ تشکیل خواهد شد تا به شکایت این زوج علیه پدر، مادر، خاله ها و 2 پسر خاله دختر رسیدگی کند. این زوج جوان به دلیل هراس از تهدید جانی در جلسه دادگاه حضور پیدا نخواهند کرد و از طریق ویدیو پروسه دادگاه را دنبال میکنند. طبق شکایت دختر، وی مورد ضرب و شتم و خشونت خانواده قرار گرفته است. خانواده قصد داشتند دختر را به زور شوهر دهند. دختر جوان به ازدواج اجباری تن نداده و چندی پیش با مرد مورد علاقه خود ازدواج کرده است. ازدواج اجباری یکی از پایه ای ترین حقوق فردی انسان را زیر پا میگذارد و باید بعنوان یک جرم برسمیت شناخته شود.

اعتراض در مقابل دادگاه
صبح روز دوشنبه 11 مه چند تن از فعالین سازمان آزادی زن با در دست داشتن عکس فادیمه شاهیندال (یکی از قربانیان قتلهای ناموسی در سوئد) راس ساعت 8 صبح در مقابل دادگاه گوتنبرگ حضور پیدا کرده و اطلاعیه های مربوط به این اتفاق را میان کسانی که وارد ساختمان میشدند پخش کردند. خبرنگار روزنامه GP و تلویزیون کانال 4 سوئد به فراخوان ما به محل آمدند و با شهلا نوری، مسئول سازمان آزادی زن در سوئد مصاحبه کردند.

فعالین سازمان آزادی زن در حالیکه پلاکاردهایی که روی آن شعارهایی علیه ازدواج اجباری و خشونت ناموسی نوشته شده، بر سینه آویزان کرده بودند، در جلسه دادگاه حضور یافتند. جلسه بعدی دادگاه به روز جمعه 15 مه موکول شد. نتیجه دادگاه را در اطلاعیه بعدی باطلاع خواهیم رساند. ظهر همان روز خبر این اعتراض در رسانه های سوئد انعکاس وسیع پیدا کرد. از جمله نکات مهم مندرج در گزارش روزنامه GP ، اشاره شهلا نوری به لزوم برخورد جدی با خطر ازدواج اجباری، سیر صعودی مراجعین جهت دریافت کمک در شروع فصل تابستان و اختصاص بودجه بیشتر دولتی به مبارزه با این معضل بود.

ترجمه جملات مندرج بر پلاکادرها: حفظ ناموس خانواده، حربه ای است جهت کنترل سکسوالیته زن! حفظ ناموس خانواده، با پایه ای ترین حقوق فردی انسان مغایرت دارد! تحمیل ازدواج اجباری باید جرم محسوب شود! کمک کنید تا زندگی زنان را تغییر دهیم!

ستم بر زن موقوف
زنده باد آزادی زن
                                  
سازمان آزادی زن
12 مه 2009