گزارش برگزاری جلسه سخنرانی و پانل در تورنتو *

همبستگى با جنبش كارگرى ايران

در تاریخ سی ام ماه مارچ 2008  جلسه سخنرانی و پانل به ابتکار کمیته حمایت از کارگران ایران –تورنتو و اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-كانادا در یکی از سالنهای دانشگاه تورنتو با شرکت بیش از 60 نفر از فعالین و علاقه مندان در عرصه جنبش کارگری  برگزار گردید .موضوع پانل عبارت بود از : بحث و کفتگو راجع به جنبش مستقل طبقاتی کارگران ایران در مقابل سرکوب دولتی ، نئولیبرالیسم ، میلیتاریسم و تحریم اقتصادی . مدل "از کارگر به کارگر" در مقابل استراتژی بوروکراتیک در اتحادیه ها و تحکیم رابطه فعالین کارگری ایرانی با فعالین جنبشهای کارگری و ضد جنگ در کانادا از جمله مباحثی بود که مورد گفتگو قرار گرفت.کاترین ناستوسکی فعال انجمن سوسیالیستی اتحادیه كارگران خدمات عمومی کانادا و مسئول پیشین کمیته همبستگی بین المللی( سی یو پی ای )- انتاریو ریاست جلسه را بر عهده داشت و در ابتدا از برگزار کنندگان جلسه قدردانی نموده و ضمن توضيح مختصرى از تاريخچه فعاليتهاى همبستگى كارگرى در CUPE بطور مختصر در باره پانل و سخنرانان توضیح داد و گفت که هدف اصلی این جلسه گفتگو برای راهیابی است نه رهنمود دادن و اینکه پانلیستها مایلند پیشنهادات مشخص عملی برای ایجاد همبستگی بین المللی کارگران و کانادا از شرکت کنندگان در یافت دارند. وی بر ادامه کاری این جلسات تاکید گذاشت . ایلیام باربانو ، پرزیدنت اتحادیه کرگران خدمات عمومی کانادا – لوکال 3393 CUPE و مسئول کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه خدمات عمومی کانادا در آنتاریو ، نخستین سخنران بود. وی ضمن تاکید بر همبستگی بین المللی طبقه کارگر و سازماندهیش بر مبنای مدل"از کارگر به کارگر" توضیح داد که این مدل دور  زدن بوروکراسی اتحادیه های موجود و کار در بین توده کارگران عضو اتحادیه ها می باشد . تاکنون ایجاد همبستگی بین المللی نوعی کار لوکس بنظر می رسیده در حالیکه در مدل "از كارگر به كارگر" ایجاد همبستگی بین المللی بایستی در برنامه روزمره توده های کارگر قرار گیرد و توسط کنفرانس های مختلف، تبلیغ و ترویح ، گردهمائی ها و چاپ و نشر مطالب آموزشی انجام می شود . هم چنین ، باز گزاردن کمیته همبستگی بر روی هر یک از فعالین سی یو پی ای که امکان یا ظرفیت مرتبط شدن با کمپین و یا بخش خاصی از کارگران دنیا را داشته باشد نهایتا به ایجاد همبستگی طبقه کارگر جهانی منجر می شود . پیشترها لازم بود که این کمیته متشکل از اعضای انتخاب شده باشد ولی کمیته ما عضویت داوطلبانه دارد و درب آن بروی همه فعالین باز است .آموزش اعضای سی یو پی ای، فرموله کردن و پخش ماتریال آموزشی برای ترسیم اهمیت مبارزه بین المللی برای همبستگی که نمونه بارز آن قطعنامه 50 در باره محکومیت حکومت آپارتاید اسرائیل بود، از جمله دیگر فعالیتهایى است كه طبق اين مدل صورت گرفته اند.در مورد مسئله کارگران ایران، ایجاد رابطه و اطلاعات در مورد سیستم سیاسی ایران اهمیت بسیار دارد. با توجه به طبیعت سرکوبگرسیاسی –مذهبی حکومت ایران، به نطر می رسد گرایش نئولیبرالی حکومت ایران، خصوصی سازی وسیع و بیکارسازیها، حمله به کارگران و قراردادهای موقت، مسائل مشترکی است که در برابر اعضای سی یو پی ای نیز قرار دارد . آموزش اعضای سی یو پی ای در مورد آن اهمیت بسیار دارد و اینها رابطه هائیست که می تواند همبستگی کارگری ایجاد کند. اعتراض به سرکوب نهضت کارگری و دیگر نهضت های اجتماعی ایران از سوی دیگر، و مبارزه با جنگ و میلیتاریزه کردن کل منطقه بویژه افعانستان و عراق می بایست در صدر برنامه ما قرار بگیرد. چنین برنامه ای، متضمن این پیام است که که ما در کنار جنبش مترقی و ضد سرمایه داری طبقه کارگر در ایران هستیم و طبقه کارگر ایران را تنها عامل تغيیرات اجنماعی در ایران می شناسیم .سخنران دوم ایروین ناندا، رئیس کشوری اتحادیه کاگران پست کانادا-تورنتو (CUPW) بود که طی سخنانی در باره تاریخچه حمایت این اتحادیه از مبارزات کارگران ایران در دهه گذشته ایراد نمود و ضمن توضيح اهميت همكارى نزديك با اتحاد بين المللى در اين سالها، برگسترش همه جانبه تر و درازمدت همبستگی با مبارزات کارگران ایران تاکید نمود.  وى افزود كه اتحاديه كارگران پست كانادا مخالف ميليتاريسم و نيز تهديدات جنگى آمريكا است و قاطعانه با حمله نظامى مخالفت ميكند. وی افزود که کارگران پست در کنواتسیون نیمه ماه اپریل در اتاوا قطعنامه اى مشابه قطعنامه 50 CUPE را تصویب خواهند کرد. آقاى ناندا در پایان  بر همبستگی با کارگران ایران پای فشرد و پيشنهاد نمود كه پانل از كمپين براى آزادى محمود صالحى كه همزمان جارى بود حمايت نمايد كه مورد تشويق كليه حاضرين قرار گرفت.  آدام هاینه ، عضو کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا – آنتاریو و عضو هیئت مدیره خانه فلسطین ، سخنران بعدی جلسه بود . وی اساسا در سه مورد به بحث پرداخت : اول قطعنامه شماره 50 سی یو پی ای ، دوم در باره جامعه فلسطینیان تورنتو و کار کمیته در میان آنها و تاثیرات قطعنامه بر روی جامعه فلسطینیان تورنتو ، سوم در باره نتایج و درس آموزیهای تجربیات کمیته برای فعالین کارگری ایرانی حاضردر جلسه .وی مفصلا در باره هر کدام از جوانب فوق صحبت نموده و تجربیات خود را بر شمرد ، وی افزود : از جمله فعالیتهای ما ، در خواست از سی یو پی ای برای برنامه های آموزشی در مورد آپارتاید اسرائیل ، تقاضای اعلام همبستگی با نهضتهای پیشرو فلسطین در مورد آپارتاید اسرائیل که نهایتا این رژیم را برابر با رزیم آپارتاید آفریقای جنوبی بشمار آورد و مبنای  صدور قطعنامه 50 گردید، صدور قطعنامه 50 سی یو پی ای، چالش ارتباطات مالی و سرمایه گذاری سی یو پی ای با اسرائیل نمونه هایی از تجربیات ما بوده .  برای عملی کردن این تجربه ما مجبور بوده ایم اوضاع سیاسی فلسطین را برای کارگران عضو تتشریح کنیم و به این منظور می بایستی لوکال به لوکال برویم . قبلا چنین تصور می شد که همبستگی بین المللی عبارت است از سفر رهبران اتحادیه ها به کشورهای مختلف و شرکت آنها در کنفرانسهای بین المللی ! اما ما همبستگی را به ایجاد رابطه بین کارگران سی یو پی ای و کارگران فلسطینی معنی کردیم و جا انداختیم .پس از آن یک تنفس کوتاه اعلام شد و طی آن با قهوه و چای و شیرنی از حاضرین پذیرائی شد .در بخش بعدی، شرکت کنندگان وسیعا موضوعات طرح شده توسط پانلیستها را از زاویه های مختلف مورد بحث و گفتگو قرار دادند و سوالات و نقطه نظرات خود را به گرمی طرح کردند که توسط پانلیستها جوابهایی داده شد .در پایان سخنرانان این پانل را حركت مثبتی در گسترش پیوند میان مبارزات کارگران ایران و کانادا ارزیابی نموده و اظهار امیدواری کردند که این جلسات تداوم یابد تا بتوان به نتایح و رهیابی های مشخصی دست پیدا کند .این پانل که چهار ساعت به طول کشید و بزبان انگلیسی برگزار شد، توسط کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا – آنتاریو ، اتحادیه کارگران پست کانادا و سایت بین المللی کارگری لیبرستارت حمایت شده بود . فيلم اين پانل بزودى در اختيار وب سايتها و افراد علاقمند قرار خواهد گرفت.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کانادا

کمیته حمایت از کارگران ایران -تورنتو

*همراه با عكس در ذيل