فیلمهائی درباره اعدام

IRAN - Photo of Kurdish Executions wins Pulitzer Prize

Child Executions in Iran

ایران زندانی بزرگ
آیا سکوت کافی نیست؟  

Stop Child Executions in Iran

رپرتاژی در باره اعدام عاطفه رجبی دختری 16 ساله  
کلیپ اتهام اجرا توسط گروه رپ ماهور

Inside Iran's Secret Gay World