پیام حزب کمونیست کارگری به مناسبت ١٠اکتبر

١٠اکتبر (١٨ مهر) به میدان بیایید
همراه جهان، علیه اعدام!

مردم ایران، زنان و مردان آزاده!
١٠ اکتبر برابر با ١٨ مهر روز جهانی علیه اعدام است. امسال قرار است مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را بگذراند و از همه دولت ها بخواهد که مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند. ١٠ اکتبر تمام دنیا متوجه اعدام یعنی قتل عمد دولتی خواهد شد که هنوز در برخی کشورها از جمله ایران جریان دارد. جمهوری اسلامی که چه از نظر تعداد اعدام به نسبت جمعیت کشور و چه  بخاطر اعدام در ملاء عام، رتبه اول را در جهان دارد، مورد اعتراض جهانی قرار خواهد گرفت. در ١٠ اکتبر همه سرها به سوی ایران خواهد چرخید و این بهترین فرصت است تا کل جامعه ایران بهمراه همه مردم آزاده دنیا اعلام دارد که اعدام محکوم است. که اعدام یک جنایت سازمانیافته و با نقشه دولت است و باید همه جا ممنوع شود. که اعدام برای مرعوب کردن جامعه و اعلام قدرقدرتی جنایتکاران دولتی صورت میگیرد. که اعدام اعلام حاکمیت بی حرمتی برای جان انسان است، قرون وسطائی و وحشیگری است و باید به زباله دان تاریخ فرستاده شود. حزب کمونیست کارگری همه شما مردم آزاده را فرامیخواند تا در ١٠ اکتبر بهر شکل که میتوانید علیه اعدام به میدان آیید.
کارگران، معلمان، زنان، جوانان، دانشجویان و دانش آموزان!
١٠ اکتبر فرصتی است تا به همراه باقی جهان در مقابل این جنایت شنیع دولتی بایستیم و آنرا در هرشکل و شمایلش محکوم کنیم. در هر کارخانه، در هر دانشگاه و مدرسه و کلاس درس، در هر محله و هر اجتماعی، مجازات اعدام، این جنایت شنیع دولتی  را محکوم کنیم. حدود یکماه فرصت هست که برای ١٠ اکتبر (١٨ مهر) تدارک ببینیم و به شکلی هرچه قدرتمند تر اعتراض جمعی خود را بیان کنیم. از جمع آوری طومار و ارسال آن برای مقامات و سازمان های بین المللی مخالف اعدام گرفته، تا بر پایی اجتماعات، مراسم سخنرانی و بحث و گفتگو، تا شعار نویسی بر در و دیوار شهر و محیط کار و مدرسه،  و بهر شکل ممکن باید علیه اعدام به میدان آمد. اکثریت عظیم مردم ایران شدیدا مخالف اعدام و حکومت اعدام اند. این نفرت و نارضایتی باید به جنیشی سازمان یافته تبدیل شود.  
مجازات اعدام در هیچ کجای دنیا نظیر جمهوری اسلامی، چنین گسترده و وحشیانه علیه مردم به کار گرفته نمیشود. جمهوری اسلامی بیش از صدهزار نفر از بهترین عزیزان ما را اعدام کرده است. و از آنسو جنبشی عظیم و پرقدرت علیه اعدام که در بطن جامعه ایران وجود دارد کم نظیر است. جنبش علیه اعدام در ایران همان نیرویی است که در اعتراض به حکم اعدام کبرا رحمانپورها به میدان آمد، برای نجات جان نازنین فاتحی بپاخاست، و در ٧ سپتامبر در پاسخ به فراخوان زندانیان به حرکت درآمد. ١٠ اکتبر (١٨ مهرماه) فرصت کم نظیری را فراهم میاورد تا این جنبش با توانی صدبار بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی و اعدام هایش بایستد و صدایش را رساتر از همیشه به گوش جهان برساند.
در خارج کشور:
روز ١٠ اکتبر همه جا در سراسر جهان باید دست به اجتماعات بزرگ زد و خواهان ممنوعیت اعدام در ایران و در سراسر جهان شد. باید به میدان آمد و جمهوری اسلامی و دول آمریکا و چین و سایر دولتهای اعدام کننده را بشدت محکوم کرد. باید به میدان آمد و همراه با مردم در ایران در مقابل حکومت صدهزار اعدام دست به اعتراض زد و دنیا را بر سرش خراب کرد. حدود یکماه فرصت داریم که همه جا در خیابانها و میادین شهرها، در تماس با سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان، مردم هرچه بیشتری را به میدان بکشیم، متوجه این عمل شنیع دولتها کنیم و علیه دول اعدام کننده و علیه حکومت سنگسار و اعدام جمهوری اسلامی به میدان آوریم.
این فرصت را باید مغتنم شمرد. باید با تلاش همه جانبه فعالین عرصه های مختلف و با تلاش شبانه روزی برای کشاندن توده های وسیع مردم به اعتراض علنی و وسیع و سازمانیافته روز ١٠ اکتبر را به  یک نقطه عطف در  پیشروی علیه اعدام و رژیم صدهزار اعدام تبدیل کرد. حزب کمونیست کارگری در روز ١٠ اکتبر (١٨ مهر)  چه در داخل کشور و چه در خارج کشور با تمام قوا علیه اعدام بطور کلی و بویژه بر علیه جمهوری اسلامی به میدان خواهد آمد.
دست همه فعالین و مبارزین علیه اعدام را برای برپایی یک ١٠ اکتبر  گسترده و قدرتمند و تاریخی میفشاریم.

زنده باد مبارزه جهانی برای لغو مجازات اعدام
پیروز باد جنش مردم ایران علیه اعدام
مرگ بر جمهوی اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب کمونیست کارگری ایران
٢١ شهریور ١٣٨٦  -  ١٢ سپتامبر ٢٠٠٧